„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Dobročinná aukce

DOBROČINNÁ AUKCE SOUČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ je kulturní a fundraisingovou událostí, kterou SPOLU Olomouc připravuje pravidelně od roku 1999.

vinná láhev Cílem této aktivity je finančně podpořit poskytování terénních sociálních programů, které pomáhají lidem se zdravotním, primárně s mentálním postižením.
O programech, které pomáhají potřebným lidem vyrovnávat jejich handicap a vést co nejvíce nezávislý život, se více můžete dozvědět na dalších odkazech těchto www stránek.

Dobročinná aukce současného výtvarného umění 2015
Více informací ve Stalo se.

Dobročinná aukce současného výtvarného umění 2013
Více informací ve Stalo se.

Dobročinná aukce současného výtvarného umění 2012
Více informací ve Stalo se.

Dobročinná aukce současného výtvarného umění 2011
Více informací ve Stalo se.

obraz