„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Pomůžete SPOLU s námi?

Jak můžete pomoci:

puntik

Finanční dar

Pokud se rozhodnete podpořit naší činnost formou finančního daru, sepíšeme s Vámi darovací smlouvu nebo vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Vzor darovací smlouvy pro právnickou osobu: Smlouva o poskytnutí finančního daru - firma
Vzor darovací smlouvy pro fyzickou osobu: Smlouva o poskytnutí finančního daru - jednotlivec

Náš bankovní účet:
ČS a.s., pobočka Olomouc, č. účtu: 1806548379/0800

puntik

Věcný dar

Na sociální programy a provoz SPOLU Olomouc je možné přispět i věcnými dary jako například pomůcky pro činnost klientů, kancelářské potřeby, kancelářská technika, vybavení lékárničky, hygienické potřeby atp. Podpořit nás můžete i bezplatným poskytnutím služby.

Vzor darovací smlouvy pro právnickou osobu: Smlouva o poskytnutí daru – firma
Vzor darovací smlouvy pro fyzickou osobu: Smlouva o poskytnutí daru - jednotlivec

Daňové zvýhodnění dárce finančního či věcného daru:

 

puntik

Reklama finančního partnera (sponzorování)

Sponzorování je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi.
Sponzorský příspěvek je tedy chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby.

Vzor smlouvy o propagaci a reklamě: Smlouva o propagaci a reklamě

Daňové zvýhodnění dárce finančního či věcného daru:

Vzor smlDaňové hledisko
Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně.

 

puntik

Jakou pomoc bychom uvítali

Možnosti pomoci (např. materiálně, formou poskytnutí služby či prostor, jako dobrovolník, partner projektů a akcí nebo jiné) najdete zde.

Kontaktní osoba: Irena Petruchová, tel: 585 228 686, 732 761 846, petruchova@spoluolomouc.czDěkujeme všem, kteří přispěli a přispívají finančními či věcnými dary na naši činnost.