„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Historie

puntik

Z HISTORIE SPOLU Olomouc

Historie občanského sdružení SPOLU Olomouc má počátek v roce 1995 a důvod byl prostý. Skupina rodičů dětí s mentálním a kombinovaným postižením a někteří odborníci vnímali tehdejší pomoc a podporu těmto dětem jako nedostačující. To dalo impuls občanské aktivitě, která v počátcích svoji vizi integrace - tedy představy o začlenění dětí se zdravotním postižením do běžného prostředí, naplňovala jen skromně.
Nejdříve začala fungovat pravidelná nabídka volnočasových aktivit (1995). Později byla přijata i naše představa o integrovaném vzdělávání dětí s mentálním postižením. To znamená, že na běžné základní škole v Olomouci byla otevřena speciální třída pro děti s mentálním postižením (1998 – 2003) a také jsme poskytovali přímou podporu integrovaným dětem v běžných školských zařízeních (1996 – 2003). Postupně se rozrostl počet společenských integrovaných aktivit.

Důležitým zlomem byl rok 1997. V tomto roce jsme začali poskytovat novou terénní sociální službu osobní asistence dětem a mladým lidem s mentálním postižením. Od roku 2001 poskytujeme další, v Olomouci dosud nepraktikovanou sociální službu - podporované zaměstnávání pro lidi s těžším zdravotním postižením.Od roku 2003 postupně rozšiřujeme nabídku aktivizačních, rozvojových a podpůrných programů.Od roku 2003 postupně rozšiřujeme nabídku aktivizačních, rozvojových a podpůrných programů.

V roce 2002 jsme se zapojili s našimi programy podporované zaměstnávání a osobní asistence do testování standardů kvality sociálních služeb v rámci pilotního česko-britského projektu a úspěšně jsme prošli pilotními inspekcemi kvality. To nám následně velmi pomohlo při akceptování nového systému sociálních služeb.

V letech 2002 - 2003 vytvořil Jindřich Štreit pro SPOLU Olomouc soubor 38 fotografií - černobílý dokument o lidech se zdravotním postižením - o jejich vzdělávání, volnočasových aktivitách a zejména o jejich práci, kterou s podporou SPOLU Olomouc získali a úspěšně vykonávají na běžných pracovištích. Od roku 2003 dokument o umu lidí se zdravotním postižením a o terénních programech na jejich podporu pravidelně představujeme na různých místech České republiky (Olomouc, Vsetín, Vrchlabí, České Budějovice, Strakonice, Přerov, Šumperk).

V roce 2005 jsme ve spolupráci s partnerskou organizací Sdružení D realizovali významný projekt Olomouckého kraje „Holandské divadlo hendikepovaných Maatwerk v Olomouckém kraji“. Projekt se uskutečnil pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a primátora města Olomouce a představil lidem v Olomouci, Prostějově a Šumperku adaptaci hry Bludný holanďan v podání profesionálního divadelního studia herců s mentálním postižením.

16. května 2007 byla udělena Krajským úřadem Olomouckého kraje Registrace sociálním službám osobní asistence, aktivizační a rozvojové programy a sociální rehabilitace. Jsou tedy poskytovány v souladu se Zákonem o sociálních službách.

V roce 2009 nabídlo  SPOLU Olomouc ve spolupráci s PdF UP v Olomouci, katedrou speciální pedagogiky veřejnosti další vystoupení profesionálního divadelního souboru lidí s postižením Maatwerk, adaptaci hry G.F.Lorcy Krvavá svatba. Záštitu nad tímto olomouckým projektem převzal primátor města Olomouce a rektor UP v Olomouci.

Pravidelně od roku 2000 spolu s našimi klienty realizujeme a představujeme veřejnosti vlastní dramaťácké projekty. Tuto tradici nastartovala jedinečná spolupráce s pěveckým souborem Gymnázia v Olomouci Hejčíně a společné muzikálové představení Šíleně smutná Každý rok je realizováno nové divadelní představení. Měli jsme čest zahrát také na prknech Moravského divadla v Olomouci, v šapitó na olomouckých hradbách Konviktu, na nádvoří olomoucké radnice i šternberského hradu, v pražské Akropoli nebo pražském Jedličkově ústavu. Nejdále jsme zavítali do Würzburgu. Tamější partnerskou divadelní skupinu Angely Sey jsme několikrát přivítali u nás v Olomouci.

Ještě delší historii má Fimfárum - víkendový Festival tvořivosti a fantazie pro lidi se zdravotním postižením i bez, který připravujeme od roku 1996 každoročně v červnu.

V roce 2015, po dvaceti letech, poskytuje 15 stálých zaměstnanců a cca 80 terénních pracovníků spolupracujících formou DPP a DPČ sociální podporu více jak osmdesáti lidem s mentálním postižením (dětem, mládeži i dospělým). Podpora SPOLU Olomouc směřuje za potřebnými lidmi do jejich přirozeného prostředí a pomáhá jim i jejich rodinám zejména prostřednictvím tří registrovaných sociálních služeb: Osobní asistence | Sociální rehabilitace | Aktivizační a rozvojové programy.