„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Jednodenní a Pobytové programy

Jednodenní programy - uživatel se účastní programu, který odpovídá jeho cílům stanoveným v Individuálním plánu. Rozsah a místo programu je dáno konkrétní náplní a účelem.


Pobytové programy - jsou vhodné pro uživatele, kteří mají zájem o osamostatnění od rodiny. Uživatel prostřednictvím sociální práce ve skupině a s individuální podporou udržuje a rozvíjí své znalosti a dovednosti potřebné k běžnému životu, zejména ke snižování závislosti na druhé osobě.


Jednodenní a Pobytové programy jsou koordinovány odbornými pracovníky služby.
V programech uživatele podporují vedoucí a asistenti. Vedoucími a asistenty jsou zpravidla studenti vysokých škol humanitního zaměření, kteří absolvují Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením. V průběhu poskytování služby je pracovníkům poskytována odborná podpora formou skupinové a individuální supervize a konzultací.


Kapacita služby: je stanovena individuálně dle typu programu.


Finanční spoluúčast na službě: služba je poskytována zdarma, uživatel hradí prostřednictvím SPOLU Olomouc pouze své skutečně vynaložené náklady za službu třetí osobě (jízdné, vstupné, ubytování, doprava, strava, ..). Výše úhrady se liší podle typu aktivity a je uživateli sdělena předem.

Koordinátoři Jednodenních a Pobytových programů:
Lucie Čechmánková, Michal Holínka, Anna Tomášková, Vendula Solovská, Vendula Holínková

Aktivizační a rozvojové programy jsou v roce 2019 podpořeny z těchto zdrojů.

Olomoucký kraj - Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji