„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Pravidelné skupinové programy

Pravidelné skupinové programy - programy jsou určeny pro děti a dospělé lidi s mentálním postižením. Uživateli je po sestavení Individuálního plánu nabídnut vhodný skupinový program s ohledem na stanovené cíle. Programy vycházejí z potřeb a přání uživatelů. Programy jsou časově omezeny. Po jejich skončení dochází k vyhodnocení naplňovaných cílů a revizi Individuálního plánu.
Příklady poskytovaných programů: Cestování - program zaměřený na samostatnost při pohybu v Olomouci, orientaci, schopnosti využívat MHD apod., Aktivní sociální učení - program zaměřený na rozvoj sociálních dovedností potřebných k životu ve společnosti, Divadlem - program zaměřený na rozvoj komunikace, adaptability a práce se skupinou prostřednictvím divadelních technik (vstupování do rolí, modelové situace apod.), Aktivní sociální učení - program rozvíjející praktické sociální dovednosti (trivium, podpis, dovednost plánovat nákup a nakoupit si, společenské chování, návštěva restaurace apod.)


Pravidelné skupinové programy jsou koordinovány odbornými pracovníky služby.
V programech uživatele podporují vedoucí a asistenti při dosahování jeho osobních cílů - zpravidla to jsou studenti vysokých škol humanitního zaměření, kteří absolvují Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením.
V průběhu poskytování služby jsou asistentům nabízeny skupinové a individuální supervize a konzultace.

Kapacita služby: stanovena individuálně dle typu programu.


Finanční spoluúčast na službě:
Pravidelné skupinové programy jsou poskytovány zdarma.
Uživatel hradí prostřednictvím SPOLU Olomouc pouze své náklady za službu třetí osobě (vstupné, doprava MHD apod.).
Výše úhrady se liší podle typu aktivity v programu, je uživateli sdělena předem.

Koordinátoři aktuálně organizovaných Pravidelných skupinových programů:
Lucie Čechmánková - Cestování, Vyřídím si!
Michal Holínka - Divadlem SPOLUpracujeme, Divadelní workshopy
Anna Tomášková - Aktivní sociální učení
Vendula Solovská - NE-SMYSLEM


Aktivizační a rozvojové programy jsou v roce 2019 podpořeny z těchto zdrojů:

Olomoucký kraj - Podprogram č. 1 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Ministerstvo kultury - program "Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů"