„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Obecné informace

puntik

OBECNÉ INFORMACE

Ve SPOLU Olomouc poskytují sociální služby dvě samostatná střediska:

STŘEDISKO PODPORY INTEGRACE = SPI
poskytuje sociální služby:
Osobní asistence a Aktivizační a rozvojové programy - Pravidelné skupinové programy, Jednodednní a Pobytové programy a Individuální program.
SPI najdete v Olomouci, na Dolním nám. 38, ve 3. patře
Podrobné informace – viz níže:


AGENTURA PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ = APZ poskytuje sociální službu:
Sociální rehabilitace - Podporované zaměstnávání, program Tranzit a Skupinový program Dokážu to sám / sama.
APZ najdete v Olomouci, na Dolním nám. 38, v 1. patře
Podrobné informace – viz níže:

 

Asistentem - pracovníkem v sociálních službách SPOLU Olomouc se může stát osoba starší 18 let, která splňuje požadavky dle Zákona č. 108/2006 Sb.:

-    způsobilost k právním úkonům
-    bezúhonnost
-    zdravotní způsobilost
-    odborná způsobilost.

Co asistentům nabízíme?
-    víkendový Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením
-    pravidelné skupinové i individuální supervize
-    další vzdělávání, semináře
-    možnost realizovat odbornou praxi v jednotlivých sociálních službách
-    finanční odměnu za vykonanou práci

V jakých sociálních službách můžete pracovat?
Pro jednoduchou orientaci ve službách SPOLU Olomouc si můžete prohlédnout Mapu služeb SPI, Mapu služeb APZ, letáky jednotlivých služeb, Výroční zprávy nebo nahlédněte do sekce Sociální služby nebo Struktury organizace.

 

puntik

Chcete-li se stát asistentem STŘEDISKA PODPORY INTEGRACE

Chcete-li se stát asistentem  SPI  SPOLU  Olomouc,  kontaktujte  nás  mailem  nebo  telefonicky (viz  Kontaktní údaje).
Domluvíme si s Vámi schůzku, na které Vás seznámíme s náplní práce asistenta, sociálními službami SPOLU Olomouc a vyplníme Osobní dotazník. Dále provedeme vstupní rozhovor, jehož výstupy  (Vaše motivace pro práci, očekávání..) zaznamenáme v Rozhovorovém listu. Osobní dotazník i Rozhovorový list zařadíme do evidence SPI – Zájemci o práci „Pracovník v sociálních službách“.

puntik

Chcete-li se stát asistentem AGENTURY PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 

Kontaktujte nás mailem nebo telefonicky  (viz  Kontaktní údaje).  Domluvíme si s Vámi schůzku, na které Vás seznámíme s náplní práce asistenta, sociálními službami SPOLU Olomouc a vyplníme s Vámi Osobní dotazník. Osobní dotazník zařadíme do evidence APZ – Zájemci o práci „Pracovník v sociálních službách“.