„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Ke stažení

Pro zájemce a uživatele služeb STŘEDISKA PODPORY INTEGRACE

Osobní asistence

Aktivizační a rozvojové programy

Zájemci a uživatelé služby Sociální rehabilitace