„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Obecné informace

puntik

Základní informace

SPOLU Olomouc poskytuje tyto sociální služby:

Osobní asistence  a Aktivizační a rozvojové programy - Pravidelné skupinové programy, Individuální program a Jednodenní a Pobytové programy.
Osobní asistenci a Aktivizační a rozvojové programy najdete v Olomouci, na Dolním nám. 38, ve 3. patře
Podrobné informace – viz níže:

Sociální rehabilitace - Podporované zaměstnávání, program Tranzit, skupinový program Dokážu to sám / sama.
Službu najdete v Olomouci, na Dolním nám. 38, v 1. patře
Podrobné informace – viz níže:

puntik

OSOBNÍ ASISTENCE A AR PROGRAMY

Kdo se může stát uživatelem služeb?
Uživatelem služby Osobní asistence nebo Aktivizační a rozvojové programy se může stát člověk s mentálním postižením žijící v olomouckém regionu ve věku 7 – 64 let. Služby se nezaměřují na problematiku poruch autistického spektra a problémy spojené s psychickými poruchami. Pokud zájemce s těmito projevy žádá o službu, může ji získat pouze za spolupráce příslušného odborníka (terapeut, psycholog, speciální pedagog,…).

Jaké služby nabízíme?
Pro jednoduchou orientaci ve službách si můžete prohlédnout Mapu služeb SPI, letáky jednotlivých služeb, Výroční zprávy nebo nahlédněte do sekce Sociální služby.

Jak se můžete stát uživatelem služeb?
Chcete-li využívat některou z našich služeb, kontaktujte telefonicky nebo mailem (viz Kontaktní údaje) koordinátora služby  a domluvte si s ním schůzku, na které Vás bude informovat o podrobnostech služby.
Pokud Váš požadavek nebude ve shodě se službami, které nabízíme, informuje Vás odborný pracovník o jiných možnostech a o nabídce služeb v regionu, které by Vás mohly ve Vaší situaci podpořit (poskytne poradenství).
Bude-li Váš požadavek ve shodě se službami, které nabízíme, vyplní s Vámi odborný pracovník potřebné dokumenty:

V případě Osobní asistence: Žádost o poskytování služby Osobní asistence, Vstupní informace.

V případě Aktivizačních a rozvojových programů: Žádost o zařazení do Evidence zájemců o AR programy.

Další jednání probíhají dle specifik konkrétní služby.

puntik

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Kdo se může stát uživatelem služby Sociální rehabilitace?

Sociální rehabilitace 'PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ' je určena lidem se zdravotním postižením ve věku 16 až 64 let, kteří se chtějí rozvíjet v pracovních, sociálních a dalších dovednostech vedoucích k jejich samostatnosti a soběstačnosti. Zároveň je určen i lidem, kteří chtějí pracovat a potřebuje podporu při vyhledávání, dojednávání či udržení svého zaměstnání.
Sociální rehabilitace 'PROGRAM TRANZIT' je vhodná pro žáka nebo studenta se zdravotním postižením ve věku 16 až 26 let, který stále navštěvuje školu, a chce si vyzkoušet, jaké je to pracovat v běžné firmě.
Sociální rehabilitace 'SKUPINOVÝ PROGRAM Dokážu to sám / sama ' je určen pro lidi se zdravotním postižením ve věku 16 až 64 let, kteří se chtějí rozvíjet v pracovních, sociálních a dalších dovednostech vedoucích k jejich soběstačnosti a seberealizaci.
 
Podrobné informace se Vám zobrazí kliknutím na zvýrazněný název služby.
 
Máte zájem o nabízené služby?
Oslovte našeho odborného pracovníka, ten si s Vámi domluví termín schůzky, na které se dozvíte více informací. Bude-li pro Vás služba vhodná, další spolupráce probíhá dle pravidel poskytování služby.
 
Jsme Vám k dispozici vždy v pondělí od 8 - 17 hodin, ve středu od 8 - 16 hodin; a dále dle osobní domluvy s odborným pracovníkem.