„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Fimfárum 2015

„Před oponou, za oponou …“ bylo motto19. ročníku festivalu tvořivosti a fantazie v roce 2015. Tvořivými dílnami a celým doprovodným programem nás provázela divadelní múza Thálie.

Festival se uskutečnil v Olomouci ve dnech 19. – 21. 6. 2015 v partnerské spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc.

Cílem festivalu bylo vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez. Čas prožitý společně při tvořivých aktivitách a zábavě dává prostor pro společné zážitky a pomáhá překonávat vzájemné bariéry. Lidem s mentálním postižením, žijícím převážně v domovech pro osoby se zdravotním postižením, je vytvořena příležitost začlenit se během festivalu do komunity Olomouce, navázat nové kontakty a vzájemně se poznat s mladými lidmi s i bez zdravotního postižení, žijícími nebo studujícími v Olomouci. Kulturní aktivity plní účel přirozeného mostu pro komunikaci a při odstraňování předsudků a barier v myslích lidí a všem otevírají Olomouc a blízké okolí jako místo kulturního a aktivního vyžití.

Festival byl slavnostně zahájen v pátek 19. 6. 2015 v 19:30 hodin v Domě dětí a mládeže Olomouc. Slavnostnímu zahájení předcházela exkurze do Moravského divadla Olomouc a Českého rozhlasu Olomouc. Večer pak zahájilo vystoupení Blackberries (Ostružinek) s pompony. Poté nás celým večerem provázela Olina Klaunová s partnerkou. K tanci vyzvalo vystoupení taneční skupiny DDM Olomouc Desire of dance a taneční parket se zaplnil účastníky festivalu. K tanci, reji i poslechu hrála Popová škola Dětského domova.

Sobota 20. 6. 2015 nabídla od 9:30 do 16:30 hodin s přestávkou na oběd tvořivé dílny: KABARET ZA OPONOU | ART STUDIO ŠANTOVKA | FOTOATELIÉR BENE | KULIS(Š)ÁRNA | BENÁTSKÁ NOC | TANEČNÍ REJ | HRA BUBLIN | Po dílnách nám taneční dílna předvedla připravené vystoupení. Též jsme fandili „Olomouckému ½ maratónu“. Z ohlasů účastníků bylo jedinečným zážitkem být přítomni takové sportovní akci. Komponovaný večer nabídl Kabaret za oponou, rozloučení s dílnami společným RADOVANCEM, po kterém následovala diskotéka v různých rytmech a stylech.

V neděli 21. 6. 2015 byli všichni zváni na prohlídku do nově otevřené Pevnosti poznání. Další nabídka dopoledního programu: výstava Mechorosty – Latimérie mezi rostlinami ve Vlastivědném muzeu Olomouc a návštěva Sbírkových skleníků Flóry Olomouc.

Festivalu se zúčastnilo:
103 registrovaných účastníků z 6 pobytových zařízení a stacionářů z Hlučína, Hodonína, Kyjova, Skaličky, Střelic a Znojma včetně individuálně přihlášených účastníků z Olomouce, Ostravy, Bohuňovic, Bystrovan, Mrskles, Nových Sadů, Velké Bíteše, Hluboček, Znojma a Znojma-Nesachleb. Neregistrovaných volně příchozích účastníků bylo cca 65. Dalšími účastníky byli dobrovolníci, převážně studenti nebo bývalí studenti olomouckých SŠ a VŠ, celkem: 88.

Podporu festivalu poskytli:
Ministerstvo kultury ČR | Krajský úřad Olomouckého kraje | Statutární město Olomouc | Tomáš Ujfaluši | David Rozehnal s rodinou | Střední a Vyšší zdravotnická škola Olomouc, Pöttingeum | Moravské divadlo Olomouc | Český rozhlas Olomouc | Autopůjčovna MIJAS | RADOCAR | Kafe Kodo | Beck & Pollitzer | Manželé Skácelovi | OLMA | PENAM | MAKOVEC-maso,uzeniny | Zelenina U Halámků | Jídelna při ZŠ Demlova, Olomouc | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | Sdružení D | UNITED GAMES OF NATIONS | Hospoda U Magora | Restaurace: Torture-Mučírna, U Huberta a Side Street

Děkujeme všem, kteří podpořili festival FIMFÁRUM 2015

Smysl a cíl společného setkání lidí s postižením i bez postižení byl naplněn.

Za rok na shledanou!

Za SPOLU Olomouc Hana Nepejchalová, koordinátorka projektu

Výběr fotografií je uveřejněn ZDE.