„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Sociální rehabilitace (5/2009 – 7/2012)

Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ).
Službu sociální rehabilitace poskytuje APZ v rámci projektu Olomouckého kraje „Sociální integrace OK“ v období od 15.5.2009 do 31.7.2012.

loga

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

APZ zvítězila v soutěži o veřejnou zakázku „Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním (zejména mentálním a kombinovaným) postižením na Olomoucku“, kterou vyhlásil Olomoucký kraj.
Cílem služby je připravit uživatele z cílové skupiny na pracovní uplatnění na běžných pracovištích (prostřednictvím individuální a skupinové sociální práce).

Služba sociální rehabilitace:

Zájemci o poskytnutí této sociálně preventivní služby se mohou obrátit na kontaktní adresu:
SPOLU Olomouc - Agentura podporovaného zaměstnávání
Dolní nám. 38, 779 00 Olomouc
e-mail: apz@spoluolomouc.cz
tel: 585 221 546

Více informací o službě viz odkaz sociální služby – sociální rehabilitace.
Více informací o projektu viz odkaz Sociální integrace OK

Anotace k projektu je přístupná ZDE.