„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Sociální rehabilitace 2016 - 2018

Služba Sociální rehabilitace je poskytována Agenturou podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ) v rámci projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“.

Projekt Sociální rehabilitace je realizován v období od 4. dubna 2016 do 31. prosince 2018.

Projekt „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Sociální rehabilitace zvítězila v soutěži o veřejnou zakázku Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním (zejména mentálním a kombinovaným) postižením na Olomoucku.

Základní vymezení služby:

Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním (zejména mentálním a kombinovaným) postižením na Olomoucku.

Vymezení služby

Služba nabídne osobám se zdravotním (zejména mentálním a kombinovaným) postižením podporu v oblasti zapojení do společnosti a na trh práce. Služba bude poskytována s ohledem na potřeby uživatelů v individuálně vymezeném časovém rámci a zajistí jim podporu znalostí a dovedností formou individuální i skupinové sociální práce (vzdělávání, nácviky, podpora na pracovišti). Cílem služby je příprava na běžné pracovní zapojení.

Zájemci o poskytnutí této sociálně preventivní služby se mohou obrátit na kontaktní adresu:

Sociální rehabilitace SPOLU Olomouc, z.s.
Dolní nám. 38, 779 00 Olomouc
e-mail: sr@spoluolomouc.cz
tel: 585 221 546

Více informací o službě viz odkaz sociální služby – Sociální rehabilitace.

Více informací o projektu viz odkaz Služby Sociální prevence v Olomouckém kraji

Anotace k projektu je přístupná ZDE