„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Fimfárum 2017

21. ročník festvalu Fimfárum se uskutečnil ve dnech 23. - 25. 6. 2017 a inspiroval se horkou a barevnou Afrikou. Prostřednictvím nápaditých dílen a zajímavého doprovodného programu jsme prožili víkend naplněný tvořivostí a zábavou. Provázelo nás motto: „Skočme spolu do trika, čeká na nás Afrika“. Zahájili jsme tak „výpravy“ po pěti kontinentech.

Festival se uskutečnil v partnerské spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc.

Cílem festivalu bylo vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez. Čas prožitý společně při tvořivých aktivitách a zábavě dával prostor pro společné zážitky a pomáhal překonávat vzájemné bariéry. Lidem s mentálním postižením, žijícím převážně v domovech pro osoby se zdravotním postižením byla vytvořena příležitost začlenit se během festivalu do komunity Olomouce, navázat nové kontakty a vzájemně se poznat s mladými lidmi s i bez zdravotního postižení, žijícími nebo studujícími v Olomouci. Kulturní aktivity plnily účel přirozeného mostu pro komunikaci a při odstraňování předsudků a barier v myslích lidí a otevíraly Olomouc a blízké okolí jako místo kulturního a aktivního vyžití.

Pátek 23. 6. 2017 Slavnostní zahájení s tanečním večerem a ukázkami historického šermu, stepu a break dance (zájmové útvary DDM Olomouc). Celý večer k tanci, reji i poslechu hrála Popová škola Dětského domova v Olomouci. Novinkou byla odpolední dílna DUNIVÁ AFRIKA.

Sobota 24. 6. 2017 Nabídla tvořivé dílny POKLADY AFRIKY | HRAVÁ AFRIKA | POUŠTNÍ DUNY | TANEC AFRICKÉ VESNICE | POUŠTÍ A PRALESEM | VŠEDNÍ DEN V AFRICE | ZDOBENÍ PO AFRICKU | BUBÍNKOVÁNÍ | průběžně výrobu jmenovek a speciální dílnu v čajovně.
Večer jsme neformálně poseděli u ohně s dobrou muzikou.

V neděli 25. 6. 2017 Po závěrečném RADOVANCI byli všichni zváni na plavbu po řece Moravě Ololodí, na prohlídku VETERAN ARENY, do Vlastivědného muzea v Olomouci na unikátní výstavu Milování v přírodě (Průvodce intimním životem zvířat), na prohlídku ZOO na Svatém Kopečku.

Festivalu se zúčastnilo:
121 registrovaných účastníků z 9 pobytových zařízení a stacionářů (z Anenské Studánky, Hlučína, Hodonína, Chvalčova, Kyjova, Skaličky, Střelic, Třebíče a Znojma), včetně individuálně přihlášených účastníků z Olomouce, Vikýřovic, Přáslavic, Bohuňovic, Bystrovan, Mrskles, Velké Bíteše, Hnojic, Kroměříže, Toveře, Boskovic, Lančova a Znojma. Neregistrovaných volně příchozích účastníků bylo cca 55. Dalšími účastníky byli dobrovolníci, převážně studenti nebo bývalí studenti olomouckých SŠ a VŠ, celkem 85 osob.

Podporu festivalu poskytli:
Ministerstvo kultury ČR | Krajský úřad Olomouckého kraje | Statutární město Olomouc | Tomáš Ujfaluši | David Rozehnal s rodinou | IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. | Michal Tomeček s rodinou | Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc | Sdružení D, z.ú. | Autopůjčovna Radocar | OLMA a.s. | PENAM, a.s. | MAKOVEC, a.s. | Zelenina U Halámků | Jídelna při ZŠ Demlova, Olomouc | Pekařství Petr Ptačník, Chomoutov | Plavby Olomouc | UNITED GAMES OF NATIONS | Hospoda U Magora | Česká pirátská strana | Fontana Watercoolers s.r.o. | Restaurace: Torture-Mučírna, U Huberta a Dobromysl

Smysl a cíl společného setkání lidí s postižením i bez postižení byl naplněn.

Děkujeme všem, kteří podpořili festival FIMFÁRUM 2017

Za rok na shledanou!

Za SPOLU Olomouc Hana Nepejchalová, koordinátorka projektu