„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Práce je tu dost

Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ). Osvětovou kampaň realizovala APZ v období srpen 2006 až srpen 2007

Financováno z projektu Transition Facility.

Cílem je prostřednictvím osvětové kampaně Práce je tu dost ...zvýšit zaměstnanost lidí se zdravotním postižením a Rómů a zmírnit diskriminační tendence v oblasti zaměstnávání.

Po dobu projektu se podařilo zaměstnat 41 lidí se zdravotním postižením a 34 osob hlásících se k Romské menšině.
Oslovením více než 4 000 zaměstnavatelů došlo ke zlepšení informovanosti o možnostech zaměstnávání cílových skupin. Někteří zaměstnavatelé sami reagují nabídkami práce, které by mohly být vhodné pro cílové skupiny. Jiní jsou zase ochotnější naslouchat poptávce ze strany naší organizace a již se tolik nebrání při přijetí našich klientů do zaměstnání.
Dle výsledku z dotazníkového šetření provedeného na vzorku 100 respondentů zmírnila kampaň předsudky veřejnosti na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výsledky dotazníků a pozitivní hodnocení osvětové kampaně nejen ze strany dotazovaných poukázaly na to, že je dobře, že se o dané věci hovoří a mediálně se prosazuje.
V rámci kampaně byly vyrobeny a šířeny hrané spoty, mluvené spoty a letáky, které zůstávají účinným antidiskriminačním nástrojem i po ukončení kampaně.

puntik

Hrané spoty

2 TV spoty byly vytvořeny jako hlavní součást kampaně, určené pro oslovení široké veřejnosti, případných spoluzaměstnanců či zaměstnavatelů.
Spoty vysílala během března a dubna 2007 TV Morava v době ranního a podvečerního regionálního zpravodajství na TV PRIMA. Každý spot byl vysílán celkem 14x. Z celkem 635 000 obyvatel OKL sleduje zpravodajství na TV Morava pravidelně 48 % obyvatel a 12 % obyvatel nepravidelně. Z ankety vyplynulo, že televize byla největším mediálním prvkem kampaně a jako zdroj informací jej zaškrtla většina dotazovaných.
Spoty vysílala kina Olomouckého kraje (Uničiv, Přerov, Prostějov, Jeseník, Šumperk, Metropol Olomouc, CineStar Olomouc (7 kinosálů). V době vysílání našich spotů navštívilo kina celkem 72 802 diváků.

puntik

Mluvené spoty

Byly vyrobeny 4 rozhlasové spoty, které byly vysílány během března a dubna 2007 ve 3 rádiích: Rádio Apollo, Fajn rádio Hity, Rádio Apollo Valašsko. Dle statistik MMS byla poslechovost rádií v době vysílání spotů 496 tisíc posluchačů plus bonusové rádio Apollo Valašsko, které své statistiky nemá.

puntik

Letáky

Vytvořili jsme několik druhů letáků, které vycházely textově i graficky z již vytvořených TV spotů.
Osvětové letáky zaměřené na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a Romů byly rozděleny do skupin podle jejich určení:
Letáky určené pro zaměstnavatele v Olomouckém kraji byly osobně doručeny 80 zaměstnavatelům, dalších 3 736 bylo odesláno poštou a 372 elektronickou poštou, celkem tedy 4 188 oslovených zaměstnavatelů.
Letáky určené do městské hromadné dopravy v Olomouci byly umístěny ve většině vozů MHD Olomouc v období 5.3.07 – 29.4.07, 14.5.07 – 1.7.07. Dopravní podnik města Olomouce přepraví denně 68 000 cestujících.
Letáky určené do regionálního tisku byly otištěny formou inzerce. Ve výtisku Olomoucký den celkem 4x, 2x leták na podporu zaměstnávání Romů a 2x leták napodporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Celkem tedy v nákladu 181,2 tisíc výtisků. Letáky byly umístěny také ve výtisku Olomoucký kraj, rovněž formou inzerce, každý leták 1x, tedy náklad celkem 511,4 tisíc výtisků.
Letáky určené pro osoby se zdravotním postižením a Romy jsou k dispozici na úřadu práce, v naší organizaci a partnerských organizacích Olomouckého kraje.

puntik

Konference

25. 10. 2006 - Tiskové konference k zahájení projektu, kavárna Betánie v Olomouci
27. 02. 2007 - Tisková konference před zahájením kampaně v médiích, kavárna Betánie v Olomouci
29. 06. 2007- Závěrečná konference k projektu (seznámení odborné veřejnosti s prvky kampaně, její úspěšností, s výsledky anketního dotazníkového šetření, aktuální informace týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením a Romů), Krajský úřad Olomouckého kraje

Zde je možné si prohlédnout jednotlivé prvky kampaně