„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Rozvoj služby podporované zaměstnávání v olomouckém kraji (1/2006 – 12/2007)

Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ). Projekt realizovala APZ v období leden 2006 až prosinec 2007.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Cíle projektu

Rozšíření služby Podporované zaměstnávání (dále PZ) z regionu Olomouc do regionů Přerov a Šumperk. Tzn. vznik a rozvoj dvou nových Agentur podporovaného zaměstnávání (dále APZ) v Přerově a Šumperku, které budou poskytovat službu PZ pro osoby výrazně handicapované na trhu práce,

Finanční i metodická podpora zřizovatelů služby v regionech Přerov a Šumperk po dobu trvání projektu,

Poskytování služby PZ osobám z cílových skupin,

Integrace 25 uživatelů služby PZ a 15 praktikantů s kumulací handicapů na otevřený trh práce prostřednictvím služby podporované zaměstnávání.

Cílové skupiny projektu

Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti způsobené zdravotním postižením (Přerov, Šumperk, Olomouc),

Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti způsobené nízkým vzděláním, absencí vzdělání nebo nízkou úrovní kvalifikace (Přerov, Šumperk, Olomouc),

Žáci navštěvující poslední ročníky Základních škol speciálních a Praktických škol (Přerov, Šumperk, Olomouc),

Osoby dlouhodobě a trvale pečující o závislého člena rodiny (Olomouc).

V průběhu realizace projektu (1.1.2006 – 31.12.2007) byla služba rozšířena zřízením dvou nových agentur podporovaného zaměstnávání v Přerově a v Šumperku. Zřizovateli APZ se staly partnerské neziskové organizace Most k životu v Přerově a Sdružení pro pomoc mentálně postižených v Šumperku, které v regionech dlouhodobě působí v oblasti sociálních služeb. Tyto nové agentury pod metodickým vedením APZ SPOLU Olomouc poskytovaly službu Podporované zaměstnávání osobám z cílových skupin v daných regionech. Všechny tři agentury podporovaného zaměstnávání byly finančně podporovány z rozpočtu projektu.

Po dobu realizace projektu APZ Spolu Olomouc poskytovala službu 20-ti uživatelům v programu Podporované zaměstnávání a 12-ti uživatelům v programu Tranzit. Zaměstnání se podařilo najít 15-ti uživatelům PZ a praxe byla zajištěna pro 12 uživatelů Tranzitního programu.

APZ Sdružení Most k životu v Přerově poskytovala službu 25 uživatelům PZ + 1 uživateli Tranzitu. Pracovní příležitost byla nalezena pro 12 uživatelů a praxe byla zajištěna pro 1 uživatele Tranzitního programu.

APZ SPMP Šumperk poskytovala službu 22 uživatelům PZ. Během realizace projektu neprojevil nikdo zájem o Tranzitní program vedoucí k uzavření dohody o poskytování služby. 17-ti uživatelům PZ se podařilo nalézt pracovní příležitost.

14. prosince 2007 se v Regionálním centru v Olomouci uskutečnila závěrečná konference k projektu. Odborné i laické veřejnosti jsme na této konferenci prezentovali výsledky dvou let realizace projektu a to jak v jednotlivých organizacích, které se na realizaci podílely, tak výsledky celkové. Součástí konference bylo krátké vystoupení dvou zástupců uživatelů služby, kteří byli do projektu zařazeni. Účastníci byli seznámeni se spoluprací s Magistrátem města Olomouce formou naplňování 1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci a dále pak s dalšími službami, které veřejnosti nabízí SPOLU Olomouc.

                 

Prezentace projektu