„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

ÚŽAS

Program Střediska podpory integrace SPOLU Olomouc (SPI). Akci realizovalo SPI v období únor 2006 až červen 2008.

Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a ministerstvem pro místní rozvoj

puntik

KURZ AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ

Kurz ASU realizovalo SPI v období únor 2006 až červen 2008.

Cílem programu byl osobnostní rozvoj v oblasti sociálních a pracovních dovedností a osamostatnění a seberealizace dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kurz ASU byl realizován v rozsahu:

Program byl realizován 2x týdně 6 hodin v běžném prostředí DDM Olomouc a herny SPOLU Olomouc
Celkový počet účastníků kurzu: 48
Celkový počet úspěšných absolventů: 43
Personální zabezpečení: 17 vedoucích, 62 asistentů, 5 dobrovolníků
Vedoucím a asistentům byly poskytovány skupinové supervize a dále individuální supervize dle jejich požadavků.

     

Kurz ASU nabízíme uživatelům i po ukončení akce ÚŽAS.
Více viz sociální služby poskytované Střediskem podpory integrace

puntik

PODPŮRNÉ PROGRAMY

Podpůrné programy realizovalo SPI v období červenec 2006 až červen 2008.

Cílem bylo zvýšit příležitosti jejich uživatelům uplatnit se na otevřeném trhu práce, udržet si pracovní místo a samostatně se tak uplatnit v běžném životě.
Uživateli byli dospělí lidé, kteří jsou znevýhodnění na otevřeném trhu práce. Jednalo se zejména o občany se zdravotním postižením, nízkou úrovní dosaženého vzdělání, mladé lidi bez praxe, občany dlouhodobě nezaměstnané a občany s kumulací více handicapů. Podpůrné programy byly realizovány v rozsahu:

puntik

Skupinový podpůrný program – „Základy práce S PC“
(kurz akreditovaný MŠMT)

Cílem programu bylo vybavit uživatele dovednostmi obsluhy PC. Program byl určen lidem, kteří potřebují ke svému učení větší podporu a individuální přístup, a u kterých je pravděpodobné, že tyto dovednosti využijí v budoucím zaměstnání.
Program byl realizován 1x týdně 1,5 - 2 hodiny po dobu školního roku na ZŠ Nedvědova, Olomouc.
Celkový počet účastníků kurzu: 33
Celkový počet úspěšných absolventů: 26
Personální zabezpečení: 4 vedoucí, 15 asistentů

puntik

Skupinový podpůrný program – „Rozvoj pracovních dovedností“

Cílem programu bylo vybavit uživatele praktickými dovednostmi, které mohou být uplatněny na otevřeném trhu práce.
Program byl určen k rozvoji manuální zručnosti a k získání základních pracovních dovedností. Jedná se například o trénink úklidových prací, pomocných prací v kanceláři, pomocných montážních a demontážních prací, zahradnických prací a dalších.
Program byl realizován 2x týdně 1,5 hodiny formou skupinového nácviku ve cvičné dílně Purkrabská a SPOLU Olomouc.
Celkový počet účastníků kurzu: 30
Celkový počet úspěšných absolventů: 29
Personální zabezpečení: 9 vedoucích, 29 asistentů, 1 dobrovolník

puntik

Individuální podpůrný program – „Rozvoj pracovních dovedností a
dovedností s prací souvisejících“

Cílem byl nácvik orientace ve městě, využití veřejné dopravy, hospodaření s penězi, telefonování, sebeobsluhy a dalších dovedností, které s prací souvisejí.
Program byl určen lidem, kteří ke svému učení potřebují více času a prostoru pro individuální nácvik.
Individuální podpora byla realizována prostřednictvím osobního asistenta.
Celkový počet účastníků kurzu: 21
Celkový počet úspěšných absolventů: 18
Personální zabezpečení: 30 asistentů

puntik

Vedoucím a asistentům byly poskytovány skupinové supervize a dále
individuální supervize dle jejich požadavků.

Závěrečné shrnutí:
Z celkového počtu 132 přihlášených účastníků v 15-ti kurzech úspěšně absolvovalo 116 účastníků.
Naše dosavadní zkušenosti ukázaly, že tyto kurzy pomohly zvýšit příležitosti jejich uživatelů uplatnit se na otevřeném trhu práce a samostatně se uplatnit v běžném životě.
Akce ÚŽAS byla ukončena 30. 6. 2008.
Celkové finanční náklady akce ÚŽAS v období 2006 – 2008: 3.500.899,- Kč.