„Nejsi-li hvězda, pak to ještě neznamená, že
musíš být stůj co stůj mrakem.” - anonym

Poslání, principy, cíle

puntik

Poslání - veřejný závazek

Posláním SPOLU Olomouc je podporovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy občanů se zdravotním, primárně s mentálním postižením a jejich inkluzi ve společnosti.

puntik

Principy poskytování služeb SPOLU Olomouc

puntik

Cíle SPOLU Olomouc

Poskytování sociálních služeb vč. soc. poradenství dle zák. 108/2006

Osobní asistence
Poslání | Služba Osobní asistence umožňuje dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním postižením v olomouckém regionu za podpory osobních asistentů dělat ty činnosti, které by mohli dělat sami, kdyby postižení neměli, podobně jako jejich vrstevníci, a to v jejich domácím nebo jiném běžném prostředí.
Cíle služby | Uživatel služby Osobní asistence:

Aktivizační a rozvojové programy
Poslání | Služba Aktivizační a rozvojové programy rozšiřuje příležitosti pro začlenění do společnosti a podporuje rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a dovedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů.
Cíle služby | Uživatel služby Aktivizační a rozvojové programy:

Sociální rehabilitace | Člověk se zdravotním postižením:
Poslání | Posláním sociální rehabilitace je podpořit lidi se zdravotním postižením v olomouckém regionu v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti a otevřeného trhu práce.
Cíle služby | Člověk se zdravotním postižením:

Poskytování školících a poradenských služeb, praxí

Informační, osvětové a zájmové aktivity