Aktuální informace ze SPOLU

12.04.2021

Vážení uživatelé,

vzhledem k aktuálním vládním opatřením, které se týkají prevence šíření koronaviru Vám přinášíme jejich stručný přehled:


všechny sociální služby (Osobní asistence, Sociální rehabilitace, SAS a Odlehčovací služba) poskytujeme v plném rozsahu.  V sociálních službách je nadále omezeno individuální plánování
a služby se zaměřují na poskytování základních úkonů, tj. na samotné poskytování služby v jednotlivých programech nebo asistencích;

• do odvolání se ruší Setkávání,

uživatelům všech služeb nabízíme možnost nákupů domů - v případě zájmu volejte svému koordinátorovi;

uživatelům všech služeb nabízíme možnost telefonické konzultace - volejte svému koordinátorovi.

  od 12. 4. se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním s nižším rizikem těžkého průběhu onemocnění covid-19, kam dle přehledu Ministerstva zdravotnictví spadají i lidé s mentálním postižením.

• všem osobám (uživatel, zaměstnanci a rodinní příslušníci, doprovázející osoby a další přítomné osoby při poskytování služby) během poskytování sociálních služeb ve vnitřním i venkovním prostředí používat RESPIRÁTOR (zde samozřejmě platí výjimka v nošení roušek/respirátorů pro naše uživatele, nicméně v případě, že uživatel je ochoten roušku/respirátor nosit, prosíme o její používání);

• všem uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat SPOLU Olomouc o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u uživatele či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění;

•  žádám vás zároveň o součinnost při zjišťování aktuálního zdravotního stavu uživatele před každou asistencí nebo skupinovým programem - informujte zodpovědného pracovníka o svém aktuálním zdravotním stavu, rizikovém kontaktu a to dohodnutým způsobem (osobně, sms, lísteček, telefonicky). Pomůžete nám tak chránit nejen zdraví ostatních uživatelů, ale i pracovníků.

Všichni pracovníci SPOLU Olomouc jsou pravidelně testovaní antigenními testy a řada pracovníků již podstupuje očkování.

Všem Vám přeji pevné zdraví v této nelehké době a děkuji za důvěru, kterou v naše pracovníky a služby vkládáte.


Za SPOLU Olomouc

Jana Ochotová