Projekty a programy
Přehled našich grantových a veřejných projektů a akcí

Probíhající a otevřené projekty

Přehled v letošním roce probíhajících grantových projektů a sportovních a kulturních programů

Dokončené projekty a programy

Přehled dokončených grantových a veřejných programů, akcí a projektů

Máte-li dotazy k některému z našich projektů, napište nám.

Nakoukněte do našich projektů

Probíhající a otevřené projekty 

Festival Fimfárum

Víkendový festival, který je určený lidem s mentálním a kombinovaným postižením z pobytových zařízení z různých míst republiky nebo lidem žijícím v rodinách a olomoucké veřejnosti. 

Hlavní náplní jsou tvořivé dílny, dva večery s kulturním programem a taneční zábavou. Nedělní dopolední aktivity představují atraktivní místa Olomouce a blízkého okolí. Předchozí ročníky k nahlédnutí zde. 24. ročník této kulturní akce se uskuteční ve dnech 19. - 21. června 2020.
Projekt je finančně podporován příspěvky dárců a účastnickými poplatky.

Mimo jiné jej podporují

 • Olomoucký kraj - Program pro sociální oblast - dotační titul - Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování
 • Ministerstvo kultury - Program - Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
 • Statutární město Olomouc - Program Kulturní akce

Program HOPSA HEJSA

Pobytové výjezdní akce s nácvikem k soběstačnosti. Dva čtyřdenní pobyty pro děti a dospělé lidi s mentálním postižením. Program pobytů vychází z potřeb účastníků, základ tvoří pohybové aktivity ať už venku nebo v zázemí ubytovacího zařízení, které jsou doplněny relaxačními a společenskými aktivitami.

Projekt podporují

 • Olomoucký kraj - Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019
 • Další dárci

Sporťák

Skupinový volnočasový program pro mentálně postižené. Pravidelný volnočasový program, který vytvoří lidem s mentálním postižením příležitosti pro aktivní využití volného času a pro získávání, rozvíjení a upevňování jejich pohybových schopností a dovedností. Skupinová forma práce umožní účastníkům získávat zkušenosti také v oblasti spolupráce a komunikace. Personální zajištění umožní individuální přístup, který je s ohledem na cílovou skupinu potřebný.

Podpora prezentace organizace

Vytvoření nových webových stránek, které jsou důležitým nástrojem pro komunikaci s uživateli, zájemci o práci, dárci, institucemi a dalšími příznivci SPOLU Olomouc.
Nové webové stránky by měly přinášet komplexní informaci o organizaci, jejich aktivitách, být propojeny s existujícími a fungujícími sociálními sítěmi organizace (Facebook a Instagram) a zároveň umožnit jednoduchou správu zaměstnanci SPOLU Olomouc.

Pro naše projekty průběžně hledáme nové kolegy do týmu. Přidejte se.

Dokončené projekty

Grantové a veřejné projekty a akce realizované do minulého roku

Projekty realizované v letech 2015-2019

 • 2019: HOPSA HEJSA
 • 2019: Sporťák
 • 2019: Podpora prezentace organizace
 • 4/2016 - 12/2018: Sociální rehabilitace v rámci projektu "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji"
 • 7/2016 - 6/2017: SPOLU s námi
 • 2016: SPOLU s dětmi
 • 1/2015 - 12/2015: Sociální rehabilitace
 • 2015: Děti SPOLU
 • 2015 - 2019: Kultura pro všechny

Projekty realizované v letech 2010-2014

 • 1/2013 - 12/2014: Sociální rehabilitace
 • 2014: ÚSMĚV
 • 6/2014 - 12/2014: SPOLU v pohybu
 • 2013 - 2014: Divadlem za hranice možností
 • 2013: Sportujeme SPOLU
 • 2013: SPOLU správnou cestou
 • 5/2009 - 7/2012: Sociální rehabilitace
 • 1/2011 - 7/2012: Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji
 • 2011: Poradenská činnost

Projekty realizované v letech 2005-2010

Festival Fimfárum od roku 2010

 • 2019: Festival Fimfárum - 23. ročník společeného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2018: Festival Fimfárum - 22. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení 
 • 2017: Festival Fimfárum - 21. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2016: Festival Fimfárum- 20. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2015: Festival Fimfárum - 19. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2014: Festival Fimfárum- 18. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2013: Festival Fimfárum - 17. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2012: Festival Fimfárum- 16. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2011: Festival Fimfárum - 15. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2010: Festival Fimfárum- 14. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení