Projekty a programy

Přehled našich grantových a veřejných projektů a akcí

Probíhající a otevřené projekty

Přehled v letošním roce probíhajících grantových projektů a sportovních a kulturních programů

Dokončené projekty a programy

Přehled dokončených grantových a veřejných programů, akcí a projektů

Máte-li dotazy k některému z našich projektů, napište nám.

Nakoukněte do našich projektů

Probíhající a otevřené projekty 

FIMFÁRUM - festival tvořivosti a fantazie lidí s postižením i bez

FIMFÁRUM - víkendový festival tvořivosti a fantazie vytváří prostor pro vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez. Čas prožitý v tvořivých dílnách a při dalších kulturně-zábavných aktivitách dává prostor pro společné zážitky a pomáhá překonávat vzájemné bariéry. Tvořivé a kulturní aktivity plní účel přirozeného mostu pro komunikaci a při odstraňování předsudků a bariér v myslích lidí a otevírají Olomouc a blízké okolí jako místo kulturního a aktivního vyžití. Většina programu je nabízena jako volně přístupná veřejnosti. Na festival jsou zváni i obyvatelé celoročních pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením.

Festival je organizován ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc.

Projekt podpořili:

Program HOPSA HEJSA

Pobytové výjezdní akce s nácvikem k soběstačnosti. Čtyřdenní pobyty pro děti a dospělé lidi s mentálním postižením. Program pobytů vychází z potřeb účastníků, základ tvoří pohybové aktivity ať už venku nebo v zázemí ubytovacího zařízení, které jsou doplněny relaxačními a společenskými aktivitami.

Sporťák

Skupinový volnočasový program pro lidi s mentálním postižením. Pravidelný volnočasový program, který vytvoří lidem s mentálním postižením příležitosti pro aktivní využití volného času a pro získávání, rozvíjení a upevňování jejich pohybových schopností a dovedností. Skupinová forma práce umožní účastníkům získávat zkušenosti také v oblasti spolupráce a komunikace. Personální zajištění umožní individuální přístup, který je s ohledem na cílovou skupinu potřebný.

Projekt podpořili:a další dárci

Arťák

Skupinový volnočasový program pro lidi s mentálním postižením. Pravidelný volnočasový program, který je zaměřený na různé kreativní techniky s využitím tradičních i neobvyklých materiálů. Vytváří lidem s mentálním postižením příležitost vyjádřit sebe sama prostřednictvím nejen výtvarných technik. Personální zajištění umožní individuální přístup, který je s ohledem na cílovou skupinu potřebný.


Zvyšování kvality sociálních služeb SPOLU Olomouc

Účelem projektu Zvyšování kvality sociálních služeb SPOLU Olomouc je nastavení efektivního systému kontroly a hodnocení poskytovaných sociálních služeb tak, aby odpovídal požadavkům standardu č. 15 Zvyšování kvality sociálních služeb.

Projekt podpořil:

Optimalizace poskytování služeb sociální prevence SPOLU Olomouc

Účelem projektu Optimalizace poskytování služeb sociální prevence SPOLU Olomouc je poskytnutí facilitativní a supervizní podpory pracovníkům Sociálně aktivizační služby a Sociální rehabilitace při optimalizaci a zefektivnění poskytování preventivních služeb SPOLU Olomouc.

Projekt podpořil:

Pro naše projekty průběžně hledáme nové kolegy do týmu. Přidejte se.

Dokončené projekty

Grantové a veřejné projekty a akce realizované do minulého roku

Projekty realizované v roce 2023

 • Chci být (co nejvíce) samostatný ve své pokoji, bytě
 • Arťák
 • HOPSA HEJSA
 • Sporťák
 • Festival Fimfárum - 26. ročník společenského setkání lidí s postižením i bez 

Projekty realizované v letech 2021-2022

 • 2022: Strategické plánování SPOLU Olomouc
 • 2022: Arťák
 • 2022: HOPSA HEJSA
 • 2022: Sporťák
 • 2022: Festival Fimfárum - 25. ročník společenského setkání lidí s postižením i bez
 • 2021: Připravujeme (se) na práci
 • 2021: HOPSA HEJSA
 • 2021: Sporťák
 • 2021: Festival Fimfárum - 24. ročník společenského setkání lidí s postižením i bez 

Projekty realizované v letech 2015-2021

 • 2021: Připravujeme (se) na práci
 • 2021: HOPSA HEJSA
 • 2021: Sporťák
 • 2020: HOPSA HEJSA
 • 2020: Sporťák
 • 2019: HOPSA HEJSA
 • 2019: Sporťák
 • 2019: Podpora prezentace organizace
 • 4/2016 - 12/2018: Sociální rehabilitace v rámci projektu "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji"
 • 7/2016 - 6/2017: SPOLU s námi
 • 2016: SPOLU s dětmi
 • 1/2015 - 12/2015: Sociální rehabilitace
 • 2015: Děti SPOLU
 • 2015 - 2019: Kultura pro všechny

Projekty realizované v letech 2010-2014

 • 1/2013 - 12/2014: Sociální rehabilitace
 • 2014: ÚSMĚV
 • 6/2014 - 12/2014: SPOLU v pohybu
 • 2013 - 2014: Divadlem za hranice možností
 • 2013: Sportujeme SPOLU
 • 2013: SPOLU správnou cestou
 • 5/2009 - 7/2012: Sociální rehabilitace
 • 1/2011 - 7/2012: Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji
 • 2011: Poradenská činnost

Projekty realizované v letech 2005-2010

Festival Fimfárum v letech 2010 - 2019

 • 2019: Festival Fimfárum - 23. ročník společeného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2018: Festival Fimfárum - 22. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení 
 • 2017: Festival Fimfárum - 21. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2016: Festival Fimfárum- 20. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2015: Festival Fimfárum - 19. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2014: Festival Fimfárum- 18. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2013: Festival Fimfárum - 17. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2012: Festival Fimfárum- 16. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2011: Festival Fimfárum - 15. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení
 • 2010: Festival Fimfárum- 14. ročník společného setkání lidí s postižením i bez postižení