Projekt Krok za krokem

30.06.2008

Projekt byl realizován od srpna 2007 do června 2008. Jeho cílem bylo zvýšení profesionality manažerského týmu organizace, a to v oblasti finančního řízení, vnitřních směrnic organizace, strategického a operativního plánování a odborného vzdělávání pracovníků v neziskovém sektoru.

Projekt byl realizován v rámci programu OP RLZ 2.3 - Globální granty. Cílem programu bylo podpořit činnost nestátních neziskových organizací a rozvinutí jejich vnitřních kapacity, aby tak mohly lépe reagovat na regionální a lokální potřeby znevýhodněných skupin obyvatelstva a zlepšit tak jejich postavení na trhu práce.

V roce 2007

jsme tak mohli uskutečnit finanční audit organizace za období 2005 a 2006, uskutečnit výběrové řízení a přijmout kvalifikovaného pracovníka na pozici finanční manažer, odborně vypracovat finanční plán na rok 2008, zahájit profesní rozvoj a vzdělávání pracovníků managementu a administrativního úseku (Školení Cash Flow Management pro neziskové organizace, 2 jednodenní odborné semináře pro 3 pracovníky) a v návaznosti na audit zahájit aktualizaci vnitřních směrnic.

V roce 2008

jsme realizovali v rámci projektu supervizi pro finanční manažerku v oblasti firemního fundraisingu. Dále byla vytvořena metodika finančního plánování, aktualizovány vnitřní směrnice organizace a absolvováno 7 vzdělávacích seminářů pro 9 pracovníků organizace. V závěru projektu uskutečněn audit účetní závěrky organizace za rok 2007 a závěrečný audit projektu.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.