2023                                   

ROK DŮSTOJNOSTI

Myšlenka Roku důstojnosti:

"Systém podpory lidí s mentálním postižením nutně potřebuje reformy, které zajistí lepší porozumění mentálnímu postižení a souvisejícímu chování, dostupnou síť komunitních služeb pro všechny a adekvátní podporu formálních i neformálních pečujících."

Rok důstojnosti je rokem konkrétních a viditelných kroků ke zlepšení kvality života a dostupnosti podpory v přirozeném prostředí pro lidi s mentálním postižením.

V lednu 2023 během Noci důstojnosti, piety za Dorotu Šandorovou, zazněla řada příslibů zlepšení systému podpory lidí s mentálním postižením od předních politiků. Aby nezůstalo jen u slibů, sledujeme i my kroky státu a sami budeme aktivně na změnách pracovat.