Nabízíme

Sociální služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a aktivity pro veřejnost

Podpora pro Vás nebo Vaše blízké

Sociální služby

Služba Osobní asistence

Potřebujete asistenta, abyste mohli dělat, co Vás baví? Plavat, chodit do knihovny, zajít do kina... ? Třeba také potřebujete, aby Vám někdo pomohl doma s vařením a úklidem?

Sociálně aktivizační služba

Chcete poznat nové lidi, najít si přátele? Chcete trávit čas ve společnosti? Zajímá Vás, jaká jsou Vaše práva? Chcete se naučit předcházet rizikům a vést aktivní život? 

Služba Sociální rehabilitace

Chcete si najít nebo změnit práci? Končíte školu a nevíte, kam pak? Chcete poradit, jak si najít práci a vydržet v ní? Chcete se odstěhovat a naučit se žít sám/a?

Odlehčovací služba

Potřebujete pomoc a péči, i jiné než blízké osoby? Nebo naopak pečujete doma o někoho s mentálním postižením a potřebujete, aby vám občas někdo pomohl?

Akce a aktivity pro klienty i veřejnost

Pravidelné i jednorázové akce, volnočasové, vzdělávací a osvětové aktivity, charitativní akce

Setkávání

Chcete se potkat a seznámit s novými lidmi, popovídat si, uplatnit v praxi naučené dovednosti? Právě k tomu je určeno pravidelné Setkávání, které pořádáme vždy 1. pátek v měsíci v bezbariérové restauraci Kateřinská 10
v Olomouci.

Setkávání je příležitostí pro sdílení, získávání nových zážitků, přátel, i pro rozvoj samostatnosti, komunikačních dovedností, a v neposlední řadě uplatnění dovedností, které si účastníci osvojili v rámci sociálních služeb SPOLU Olomouc.

Setkávání je otevřené všem zájemcům, není potřeba se na něj dopředu přihlašovat. Aktuální pozvánky najdete na našem Facebooku.

Hopsa Hejsa

Vícedenní volnočasový pobyt (zpravidla 4 denní) pro všechny, kteří chtějí poznávat nová místa a aktivně strávit prodloužený víkend. Je určen pro lidi s mentálním postižením. Hopsa Hejsa se koná zpravidla 2x ročně.

Pokud máte zájem se dozvědět více, kontaktujte nás na ochotova(et)spoluolomouc.cz nebo zavolejte na 739 000 720 a sledujte aktuální pozvánky na našem Facebooku.

Sporťák

Pravidelný volnočasový program SPORŤÁK pro všechny, kterým se chce běhat, posilovat, tančit, poznat nové sportovní aktivity. Je určen pro lidi s mentálním postižením a je zaměřen na rozmanité pohybové aktivity v tělocvičně, venku nebo dalších sportovištích.

SPORŤÁK probíhá každé úterý 15:30 - 17:30, zázemí nám poskytuje FIT-KO v Best Sportcentru.

Pokud máte zájem se dozvědět více, kontaktujte nás na petruchova(et)spoluolomouc.cz nebo zavolejte na 732 761 846 a sledujte aktuální pozvánky na našem Facebooku

Arťák

Pravidelný volnočasový program Arťák je zaměřený na různé kreativní techniky s využitím tradičních i neobvyklých materiálů. Vytváří lidem s mentálním postižením příležitost vyjádřit sebe sama prostřednictvím nejen výtvarných technik.

Arťák probíhá každé pondělí 16:00 - 18:00, v MÍSE na Dolním náměstí 38.

Pokud máte zájem se dozvědět více, kontaktujte nás na petruchova(et)spoluolomouc.cz nebo zavolejte na 732 761 846 a sledujte aktuální pozvánky na našem Facebooku.

Festival Fimfárum

Od roku 1996, vždy v červnu, pořádáme Fimfárum, víkendový festival tvořivosti a setkávání se, s cílem vytvořit čas a prostor pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez.

Čas prožitý společně při tvořivých aktivitách a zábavě dává prostor pro společné zážitky a pomáhá překonávat vzájemné bariéry.

Lidem s mentálním postižením, (část z nich žije celoročně v domovech pro osoby se zdravotním postižením) je vytvořena příležitost začlenit se během festivalu do komunity města Olomouc, navázat nové kontakty a vzájemně se poznat s mladými lidmi s i bez zdravotního postižení, žijícími nebo studujícími v Olomouci.

Tvořivé a kulturní aktivity plní účel přirozeného mostu pro komunikaci a při odstraňování předsudků a bariér v myslích lidí a otevírají Olomouc a blízké okolí jako místo kulturního a aktivního vyžití.

Pokud Vás zajímá více informací, nebo se chcete aktivně zapojit do organizace festivalu, kontaktujte Hanu Nepejchalovou mailem hana.nep(et)seznam.cz

Dobročinná aukce současného výtvarného umění

Tuto kulturní a fundraisingovou událost pořádáme pravidelně od roku 1999, do loňského roku proběhlo již 18. ročníků. 

Cílem aukce je finančně podpořit poskytování terénních sociálních programů, které pomáhají lidem se zdravotním, primárně s mentálním postižením vyrovnávat jejich handicap a vést soběstačný a naplněný život. Více


Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením I. a II. 

Od roku 2004 pravidelně realizujeme Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením, který vychází ze specifik práce asistenta ve SPOLU Olomouc. Tento kurz má od roku 2010 udělenou akreditaci MPSV (ve 4 letých cyklech se Kurz reakredituje). Kurz je realizován ve skupině 12 účastníků, vedou jej dva zkušení lektoři a celková dotace je 24 hodin.

V roce 2017 jsme vyslyšeli poptávku asistentů po návazném kurzu a úspěšně jsme akreditovali Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením II., který je určen zkušeným asistentům, kteří v organizaci pracují déle a absolvovali Kurz I. před více než rokem. Kurz je rovněž určen pro 12 účastníků, vedou jej dva zkušení lektoři a celková dotace je 24 hodin.

Pro více informací a aktuální termíny nás kontaktujte.

Školicí akce a kurzy externích dodavatelů

Pro pracovníky v sociálních službách realizujeme akreditované kurzy od externích dodavatelů a pořádáme školicí akce vedené sociálními pracovníky organizace nebo externími dodavateli. Při volbě témat školení vycházíme především z poptávky pracovníků. Pravidelně pořádáme školicí akci "Asistence u člověka na vozíku", kterou společně vedou sociální pracovník a uživatel služeb SPOLU Olomouc. 

Pro více informací nás kontaktujte nebo sledujte náš Facebook.

Veřejná sbírka

Od 1. 7. 2017 pořádáme veřejnou sbírku pod názvem "Podpora sociálních programů pro lidi s mentálním postižením". Číslo sbírky je KUOK/54067/2017/OK/7895, zde osvědčení sbírky. Více

Podívejte se, kdo u nás pracuje

Pro naši práci je důležitá vzájemná důvěra, respekt a zájem.