Fimfárum

Festival tvořivosti a fantazie pro lidi se zdravotním postižením i bez

Festival tvořivosti a setkávání se

Víkendový Festival Fimfárum připravujeme od roku 1996, každoročně v červnu. Jeho cílem je vytvořit prostor pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez. Čas prožitý společně při tvořivých aktivitách a zábavě dává prostor pro společné zážitky a pomáhá překonávat vzájemné bariéry.

Lidem s mentálním postižením, (část z nich žije celoročně v domovech pro osoby se zdravotním postižením) je vytvořena příležitost začlenit se během festivalu do komunity města Olomouc, navázat nové kontakty a vzájemně se poznat s mladými lidmi s i bez zdravotního postižení, žijícími nebo studujícími v Olomouci.

Tvořivé a kulturní aktivity plní účel přirozeného mostu pro komunikaci a při odstraňování předsudků a bariér v myslích lidí a otevírají Olomouc a blízké okolí jako místo kulturního a aktivního vyžití.