Fotogalerie

Jsme SPOLU na spoustu způsobů

 Osobní asistence

Dopomáháme našim uživatelům v sebeobsluze, doprovázíme je na úřady, banky, i na zajímavá místa. Více o službě

 Sociálně aktivizační služba

Zprostředkováváme našim uživatelům nové zkušenosti a rozvíjíme jejich samostatnost.  Více o službě

Sociální rehabilitace

Podporujeme naše uživatele v získávání nejen pracovních dovedností a dáváme jim příležitost pro testování získaných dovedností v praxi. Více o službě

Pravidelná Setkávání

Příležitosti pro získávání nových zážitků, přátel, pro rozvoj samostatnosti, komunikačních dovedností. Více o Setkávání

Aktivity pro veřejnost a festivaly

Pravidelné i jednorázové kulturní, osvětové, fundraisingové akce. Více