Spolupracujeme

Spolek organizací, profesionálů, odborníků, rodičů a znevýhodněných lidí, působících v sociálních službách. Zasazujeme se o to, aby lidé, kteří z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nepříznivé sociální situace potřebují pomoc druhých lidí a specializované služby, získali podporu a služby v přirozeném prostředí, v komunitě a nemuseli do ústavu.

Skupina nadšených odborníků s bohatou zkušeností s prosazováním změn v oblasti poskytování sociálních služeb a v podpoře života lidí v přirozeném prostředí.

Poradna Quip pomáhá radou i podporou především lidem se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním. Pomáhá jak jednorázovou radou, tak i formou dlouhodobější spolupráce. 

UNIE SEXUÁLNÍCH DŮVĚRNÍKŮ České republiky sdružuje ověřené odborníky v práci se sexualitou a vztahy lidí s postižením. Jedná se o spojení jednotlivých expertů a nebo organizací, ve kterých pracují.

Fit-ko - spolupráce při realizaci volnočasového programu Sporťák.

Pomáháme seniorům, zdravotně znevýhodněným a chronicky nemocným lidem všech věkových kategorií, shánět peníze na zaplacení asistenční péče.

Dobré místo pro život je organizace dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnuji sociálně znevýhodněným skupinám v Olomouci od miminek v kojeňáčku až po lidi s Alzheimerovou chorobou. Vše vykonávají bez nároku na odměnu pro radost, ne pro starost.

Přátelé z projektu ZE-ZA-HRÁTKY nám již 4 sezónu poskytují část svého pozemku pro nácvik zahradních a zemědělských pracovních činností; uživatelé služby Sociální rehabilitace se rovněž zapojují do sezónních prací na pozemku.

Spolupráce s Lesní mateřskou školou SLUNĚNKA nám přináší novou příležitost pro osoby s mentálním postižením; a to aktivně si zkoušet pracovní činnosti spojené s přípravou dřeva na topení, úpravou venkovních prostor (např. sečení trávy).