Setkávání

12x v roce na 12 různých místech v Olomouci

Setkávání je příležitostí pro vzájemné potkávání, ale i seznamování lidí s postižením, jejich přátel, rodinných příslušníků a pracovníků SPOLU Olomouc. 

Účastníci mají možnost se seznámit, potkat, popovídat si. Setkávání je místem pro sdílení, získávání nových zážitků, přátel, ale také pro rozvoj samostatnosti, komunikačních dovedností, uplatnění svých práv v běžném prostředí, v neposlední řadě uplatnění dovedností, které si účastníci osvojili v rámci sociálních služeb SPOLU Olomouc.

Setkávání se uskutečňuje 12 x ročně na místech, která jsou vybírána dle aktuálních možností kaváren, restaurací a jejich výběr reflektuje i oblibu některých míst u účastníků a bezbariérovost. Místa se obměňují, aby i lidé s postižením měli možnost poznat nová místa v Olomouci, která následně mohou využít pro setkání s kamarády, rodinou.

Setkávání je otevřené všem zájemcům, není potřeba se na něj dopředu přihlašovat.

Aktuální pozvánky najdete např. na našem facebooku.

Fotogalerie