SPOLU jsme tým
...

Vedení organizace, provoz a fundraising


Mgr. Jana Ochotová

Ředitelka a statutární zástupkyně

Tel.: 739 000 720, 585 228 686


Ing. Irena Petruchová

Finanční manažerkaZdena Hubáčková

Administrativní a ekonomická pracovnice


Helena Kapounková

Administrativní pracovniceJana Nohýlová

Fundraiser

Služba Sociální rehabilitace


Bc. Doubravka Raková

Koordinátorka služby Sociální rehabilitace

Tel.: 733 465 908


Martin Řezníček

Koordinátor služby Sociální rehabilitace

Tel.: 736 699 075

Správní rada


Mgr. Daniela Maštalířová, Dis.

Předsedkyně správní rady

Email: spravnirada(et)spoluolomouc.cz


Helena Kapounková

Členka správní rady


Hana Nepejchalová

Členka správní rady


Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová

Členka správní radyAnna Tomášková

Členka správní rady

Naši patroni


Anna a Břetislav Gazdovi

Patroni SPOLU Olomouc

A co všechno naši klienti dokáží?