SPOLU jsme tým
...

Vedení organizace, provoz a fundraising


Mgr. Jana Ochotová

Ředitelka a statutární zástupkyně

Tel.: 739 000 720, 585 228 686


Ing. Irena Petruchová

Finanční manažerkaZdena Hubáčková

Administrativní a ekonomická pracovnice


Helena Kapounková

Administrativní pracovniceJana Nohýlová

Fundraiser

Služba Sociální rehabilitace


Bc. Doubravka Raková

Koordinátorka služby Sociální rehabilitace

Tel.: 733 465 908


Martin Řezníček

Koordinátor služby Sociální rehabilitace

Tel.: 736 699 075

Správní rada


Mgr. Daniela Maštalířová, Dis.

Předsedkyně správní rady


Helena Kapounková

Členka správní rady


Hana Nepejchalová

Členka správní rady


Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová

Členka správní radyAnna Tomášková

Členka správní rady

Naši patroni


Anna a Břetislav Gazdovi

Patroni SPOLU Olomouc

A co všechno naši klienti dokáží?