Veřejná sbírka

Vážíme si každého daru

Naše veřejná sbírka od roku 2017

Od 1. 7. 2017 pořádáme veřejnou sbírku pod názvem "Podpora sociálních programů pro lidi s mentálním postižením". Číslo sbírky je KUOK/54067/2017/OK/7895, zde osvědčení sbírky.

Účel sbírky

  • Získání finančních prostředků na sociální programy SPOLU Olomouc, které pomáhají lidem s mentálním postižením:
  • pravidelné programy, jednodenní a vícedenní aktivity, které rozvíjí nebo udržují konkrétní schopnosti, dovednosti a návyky potřebné pro běžný život
  • společenské programy, které rozšiřují příležitosti pro seberealizaci a začlenění se do běžného života

Jak na sbírku přispět

Vkladem na účet

Jednorázový nebo opakovaný příspěvek můžete vložit na náš transparentní sbírkový účet vedený u Fio banky, číslo účtu 2101224117/2010. Pro platbu můžete využít také QR kód.


Příspěvkem do kasičky v Olomouci

Kasičky jsou aktuálně umístěny na těchto místech:

  • 3. olomoucká vinotéka, Karolíny Světlé 10, Olomouc
  • SPOLU Olomouc, Dolní náměstí 27/38, Olomouc


Kontaktní osoba

Pokud máte k sbírce dotazy, kontaktujte naši finanční manažerku:

Ing. Irena Petruchová

Finanční manažerka

Telefon: +420 585 228 686

Email: petruchova@spoluolomouc.cz

Další možnosti, jak nás můžete podpořit

Finanční dar

Pravidelným nebo i jednorázovým finančním příspěvkem, na které vám vystavíme potvrzení.

Věcný dar

Poskytnutou službou, i opakovanou, pronájmem či věcným darem.

Sponzorství

Finanční podporou spojenou s prezentací vaší firmy (reklamou).

Dobrovolnictví

Nabídnutím odborných znalostí a dovedností, podporou účastníků volnočasových aktivit.

GIVT nakupování na internetu

Nakupováním na internetu s GIVT pomocníkem nebo přes GIVT portál.

Dobročinná aukce

Účastí na večeru dobročinné aukce současného výtvarného umění.

Co vše lidé s mentálním postižením zvládnou. I díky Vám.