Vzdělávání pracovníků

Bez ohledu na typ a rozsah pracovního úvazku

SPOLU Olomouc průběžně vzdělává své pracovníky, ať již jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ). Cílem vzdělávání pracovníků je zvyšování jejich kompetencí, rozvoj dovedností, zkušeností a znalostí.

"24 hodin odborného vzdělávání ročně"

Každý z pracovníků v sociálních službách pracující celoročně na DPP/DPČ musí za kalendářní rok splnit 24 hodin odborného vzdělávání. Vzdělávání ve stejném rozsahu jako pracovníci na DPP/DPČ musí plnit také sociální pracovníci jednotlivých služeb. 

Tuto zákonnou povinnost mohou pracovníci naplňovat různým způsobem. Absolvují kurzy, které pořádá SPOLU Olomouc, externí akreditované kurzy, účastní se praxe v průběhu studia nebo si zařizují stáže v jiných organizacích. Kurzy, workshopy či stáže si každý pracovník volí s ohledem na své vzdělávací potřeby, ale také s ohledem na potřeby dané služby nebo své práce ve SPOLU Olomouc. 

Kurzy, které pořádá SPOLU Olomouc

Akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením

Akreditace MPSV. Od roku 2004 pravidelně realizujeme Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením, který vychází ze specifik práce asistenta ve SPOLU Olomouc (od roku 2010 má kurz udělenou akreditaci MPSV). Kurz je realizován ve skupině 12 účastníků, vedou jej dva zkušení lektoři a celková dotace je 24 hodin.

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením II.

Akreditace MPSV. V roce 2017 jsme vyslyšeli poptávku asistentů po návazném kurzu a úspěšně jsme akreditovali Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením II., který je určen zkušeným asistentům, kteří v organizaci pracují déle a absolvovali Kurz I. před více než rokem. Kurz je rovněž určen pro 12 účastníků, vedou jej dva zkušení lektoři a celková dotace je 24 hodin.

Asistentský level up

Akreditace MPSV. Kurz navazuje na Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením I. SPOLU Olomouc. Práce asistenta u lidí s mentálním postižením přináší celou řadu možných náročných situací. Tím klade zvýšené nároky na profesionalitu asistenta i zvláštní požadavky na vlastnosti a osobnost. Tématy kurzu jsou Ne/komunikace lidí s MP, práce s riziky při poskytování soc. služby, manipulace vs. motivace, řešení kontroverzních témat, která se mohou objevit při práci s cílovou skupinou. Kurz je určen pro 12 účastníků, celková dotace 8 hodin. 

Hoř asistente, plápolej!

Akreditace MPSV. Práce asistenta u lidí s mentálním postižením je psychicky náročná, přináší celou řadu možných náročných situací. Tím klade zvýšené nároky na profesionalitu asistenta i zvláštní požadavky na vlastnosti a osobnost. Kurz je vytvořen na míru pro potřeby asistentů, uživatelů a jejich zástupců. Témata kurzu jsou syndrom vyhoření u osobních asistentů, zvědomění kultury organizace, role různých pracovních pozic ve SPOLU Olomouc, získání náhledu na svoji práci v organizaci a na své postoje. Kurz je určen pro 12 účastníků, celková dotace 8 hodin.

Školicí akce a kurzy externích dodavatelů

Kromě vlastních akreditovaných kurzů realizujeme pro pracovníky v sociálních službách akreditované kurzy od externích dodavatelů a pořádáme školicí akce vedené sociálními pracovníky organizace nebo externími dodavateli. Při volbě témat školení vycházíme především z poptávky pracovníků. Pravidelně např. pořádáme školící akci "Asistence u člověka na vozíku", kterou společně vedou sociální pracovník a uživatel služeb SPOLU Olomouc nebo školící akci Kazuistický seminář.