Vzdělávání pracovníků

Bez ohledu na typ a rozsah pracovního úvazku

SPOLU Olomouc průběžně vzdělává své pracovníky, ať již jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ). Cílem vzdělávání pracovníků je zvyšování jejich kompetencí, rozvoj dovedností, zkušeností a znalostí.

Zákonná povinnost 24 hodin odborného vzdělávání ročně

Každý z pracovníků v sociálních službách pracující na DPP/DPČ musí za kalendářní rok splnit 24 hodin odborného vzdělávání. Vzdělávání ve stejném rozsahu jako pracovníci na DPP/DPČ musí plnit také sociální pracovníci jednotlivých služeb. 

Tuto zákonnou povinnost mohou pracovníci naplňovat různým způsobem. Absolvují kurzy, které pořádá SPOLU Olomouc, externí akreditované kurzy, účastní se praxe v průběhu studia nebo si zařizují stáže v jiných organizacích. Kurzy, workshopy či stáže si každý pracovník volí s ohledem na své vzdělávací potřeby, ale také s ohledem na potřeby dané služby.

Kurzy, které pořádá SPOLU Olomouc

Akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením

Od roku 2004 pravidelně realizujeme Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením, který vychází ze specifik práce asistenta ve SPOLU Olomouc. Tento kurz má od roku 2010 udělenou akreditaci MPSV (ve 4 letých cyklech se Kurz reakredituje). Kurz je realizován ve skupině 12 účastníků, vedou jej dva zkušení lektoři a celková dotace je 24 hodin.

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením II.

V roce 2017 jsme vyslyšeli poptávku asistentů po návazném kurzu a úspěšně jsme akreditovali Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením II., který je určen zkušeným asistentům, kteří v organizaci pracují déle a absolvovali Kurz I. před více než rokem. Kurz je rovněž určen pro 12 účastníků, vedou jej dva zkušení lektoři a celková dotace je 24 hodin.

Asistentský level up

Kurz navazuje na Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením I. SPOLU Olomouc. Práce asistenta u lidí s mentálním postižením přináší celou řadu možných náročných situací. Tím klade zvýšené nároky na profesionalitu asistenta i zvláštní požadavky na vlastnosti a osobnost. Tématy kurzu jsou Ne/komunikace lidí s MP, práce s riziky při poskytování soc. služby, manipulace vs. motivace, řešení kontroverzních témat, která se mohou objevit při práci s cílovou skupinou. Kurz je určen pro 12 účastníků, celková dotace 8 hodin. 

Hoř asistente, plápolej!

Práce asistenta u lidí s mentálním postižením je psychicky náročná, přináší celou řadu možných náročných situací. Tím klade zvýšené nároky na profesionalitu asistenta i zvláštní požadavky na vlastnosti a osobnost. Kurz je vytvořen na míru pro potřeby asistentů, uživatelů a jejich zástupců. Témata kurzu jsou syndrom vyhoření u osobních asistentů, zvědomění kultury organizace, role různých pracovních pozic ve SPOLU Olomouc, získání náhledu na svoji práci v organizaci a na své postoje. Kurz je určen pro 12 účastníků, celková dotace 8 hodin.

Školicí akce a kurzy externích dodavatelů

Kromě "Kurzu pro asistenty lidí s mentálním postižením I. a II." realizujeme pro pracovníky v sociálních službách akreditované kurzy od externích dodavatelů a pořádáme školicí akce vedené sociálními pracovníky organizace nebo externími dodavateli. Při volbě témat školení vycházíme především z poptávky pracovníků. Pravidelně pořádáme školící akci "Asistence u člověka na vozíku", kterou společně vedou sociální pracovník a uživatel služeb SPOLU Olomouc.