Jak? SPOLU
Podporujeme soběstačnost lidí s mentálním postižením a jejich začlenění do společnosti

Workshop "Svéprávnost a formy podpory při rozhodování"

10. října proběhne seminář na toto téma, s právníkem a sociální pracovnicí ze společnosti QuipPodrobnosti k semináři i jak se přihlásit najdete zde

Služby SPOLU Olomouc

Pro lidi s mentálním postižením a pro pečující

Lidem s mentálním, případně s kombinovaným postižením, poskytujeme sociální služby Aktivizační a rozvojové programy, Osobní asistence a Sociální rehabilitace, a také (pro ně a pro pečující o ně) pořádáme pobytové akce a volnočasové aktivity. Veřejnosti nabízíme vzdělávací akce, benefice a festivaly.

Podpořte nás

Zapojte se do naší práce

Pokud zvažujete, že byste se chtěli přidat k naší práci, ozvěte se, najdeme způsob. Uvítáme finanční a věcné dary, pronájem prostor pro benefiční a vzdělávací akce. Jako dobrovolníci můžete podporovat účastníky volnočasových aktivit, jako firma můžete přispět sponzorsky.

Aktuálně 

Ve dnech 1. - 4. listopadu 2019 se uskuteční v rámci projektu "Hopsa hejsa", který finančně podpořil také Olomoucký kraj, další pobytová akce ve formě prodlouženého víkendu, tentokrát v Horní Lipové.

Od září 2019 probíhá volnočasový program SPORŤÁK, který je určen pro lidi s mentálním postižením a je zaměřen na rozmanité pohybové aktivity v tělocvičně, venku nebo dalších sportovištích. V současné době je kapacita programu naplněná.

Bylo nebylo. Před čtyřiadvaceti lety se skupina rodičů...

Podporují nás

Organizace, soukromé a právnické osoby, státní instituce, nadace

.. a mnoho dalších. Děkujeme