Služby SPOLU Olomouc

Pro lidi s mentálním postižením a pro pečující

Lidem s mentálním, případně s kombinovaným postižením, poskytujeme sociální služby Aktivizační a rozvojové programy, Osobní asistence a Sociální rehabilitace, a také (pro ně a pro pečující o ně) pořádáme pobytové akce a volnočasové aktivity. Veřejnosti nabízíme vzdělávací akce, benefice a festivaly.

Podpořte nás

Zapojte se do naší práce

Pokud zvažujete, že byste se chtěli přidat k naší práci, ozvěte se, najdeme způsob. Uvítáme finanční a věcné dary, pronájem prostor pro benefiční a vzdělávací akce. Jako dobrovolníci můžete podporovat účastníky volnočasových aktivit, jako firma můžete přispět sponzorsky.

Aktuálně 

SPOLU Olomouc letos slaví 25 let. Při této příležitosti bychom vás rádi na oslavu tohoto jubilea, která se uskuteční v pátek 18. září 2020 od 15:00 hodin ve Smetanových sadech v Olomouci - v okolí hudebního altánku, naproti restaurace Fontána. Těšit se můžete na hudební vystoupení, slackline, workshop žonglérů a další doprovodný program pro širokou...

Bylo nebylo. Před pětadvaceti lety se skupina rodičů...

Podporují nás

Organizace, soukromé a právnické osoby, státní instituce, nadace

.. a mnoho dalších. Děkujeme