Příběh SPOLU píšeme od roku 1995

Na počátku byla osobní motivace. Konkrétně iniciativa skupiny rodičů dětí s mentálním a kombinovaným postižením a několika odborníků, kteří vnímali tehdejší pomoc a podporu těmto dětem jako nedostačující.

To dalo impuls občanské aktivitě, která v počátcích svou vizi integrace, tj. představy o začlenění dětí se zdravotním postižením do běžného prostředí, naplňovala jen skromně. 

1995: první (volnočasové) úspěchy

Nejdříve začala fungovat pravidelná nabídka volnočasových aktivit (1995). Později byla přijata i naše představa o integrovaném vzdělávání dětí s mentálním postižením. To znamená, že na běžné základní škole v Olomouci byla otevřena speciální třída pro děti s mentálním postižením (1998-2003) a také jsme poskytovali přímou podporu integrovaným dětem v běžných školských zařízeních (1996-2003). Postupně se rozrostl počet společenských integrovaných aktivit.

1997: vyrážíme do terénu

Rok 1997 byl významným milníkem - začali jsme poskytovat novou terénní sociální službu osobní asistence dětem a mladým lidem s mentálním postižením. 

2001: zavádíme podporované zaměstnání

Od roku 2001 poskytujeme další, v Olomouci dosud nepraktikovanou sociální službu - podporované zaměstnávání pro lidi s těžším zdravotním postižením.

V roce 2002 jsme se zapojili s našimi programy podporované zaměstnávání a osobní asistence do testování standardů kvality sociálních služeb v rámci pilotního česko-britského projektu a úspěšně jsme prošli pilotními inspekcemi kvality. To nám následně velmi pomohlo při akceptování nového systému sociálních služeb.

Od roku 2003 postupně rozšiřujeme nabídku aktivizačních, rozvojových a podpůrných programů. 

Dokument o umu lidí se zdravotním postižením a o terénních programech na jejich podporu představujeme v Olomouci, Vsetíně, Vrchlabí, Českéých Budějovicích, Strakonicích, Přerově a  Šumperku. 

2003: "Práce je tu dost" s Jindřichem Štreitem

V letech 2002 a 2003 vytvořil Jindřich Štreit pro SPOLU Olomouc soubor 38 fotografií - černobílý dokument o lidech se zdravotním postižením - o jejich vzdělávání, volnočasových aktivitách a zejména o jejich práci, kterou s podporou SPOLU Olomouc získali a úspěšně vykonávají na běžných pracovištích. 

2005: je čas na kulturu

V roce 2005 jsme ve spolupráci s partnerskou organizací Sdružení D realizovali významný projekt Olomouckého kraje "Holandské divadlo hendikepovaných Maatwerk v Olomouckém kraji". Projekt se uskutečnil pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje a primátora města Olomouce a představil lidem v Olomouci, Prostějově a Šumperku adaptaci hry Bludný holanďan v podání profesionálního divadelního studia herců s mentálním postižením.

2007: jsme pod zákonem (o sociálních službách)

16. května 2007 byla udělena Krajským úřadem Olomouckého kraje Registrace sociálním službám osobní asistence, aktivizační a rozvojové programy a sociální rehabilitace. Jsou tedy poskytovány v souladu se Zákonem o sociálních službách.

2009: divadelní soubor pro velký úspěch pokračuje

V roce 2009 nabídlo SPOLU Olomouc ve spolupráci s PdF UP v Olomouci, katedrou speciální pedagogiky veřejnosti další vystoupení profesionálního divadelního souboru lidí s postižením Maatwerk, adaptaci hry G.F.Lorcy Krvavá svatba. Záštitu nad tímto olomouckým projektem převzal primátor města Olomouce a rektor UP v Olomouci.

18 vlastních dramat 

světových i tuzemských


Festival Fimfárum

Ještě delší historii má Fimfárum - víkendový Festival tvořivosti a fantazie pro lidi se zdravotním postižením i bez, který připravujeme od roku 1996 každoročně v červnu.


Každoroční porce divadla

Pravidelně od roku 2000 jsme SPOLU s našimi klienty realizovali a veřejnosti představovali vlastní dramaťácké projekty. Tuto tradici nastartovala jedinečná spolupráce s pěveckým souborem Gymnázia v Olomouci Hejčíně a společné muzikálové představení Šíleně smutná princezna. Měli jsme čest zahrát také na prknech Moravského divadla v Olomouci, v šapitó na olomouckých hradbách Konviktu, na nádvoří olomoucké radnice i šternberského hradu, v pražské Akropoli nebo pražském Jedličkově ústavu. Nejdále jsme zavítali do Würzburgu. Tamější partnerskou divadelní skupinu Angely Sey jsme několikrát přivítali u nás v Olomouci.


2015: SPOLU Olomouc slavilo 20 let

Jsme tu již 20 let. 15 stálých zaměstnanců a cca 80 terénních pracovníků poskytuje sociální podporu více jak 80 lidem s mentálním postižením (dětem, mládeži i dospělým).

Podpora SPOLU Olomouc směřuje za potřebnými lidmi do jejich přirozeného prostředí a pomáhá jim i jejich rodinám zejména prostřednictvím tří registrovaných sociálních služeb: Osobní asistence | Sociální rehabilitace | Aktivizační a rozvojové programy.

2020: SPOLU Olomouc má 1/4 století

I když byl rok 2020 neobvyklý a postavil před nás stoustu nových výzev a překážek, nezapomněli jsme na naše jubileum. Oslavili jsme 25 let, máme 17 stálých zaměstnanců a cca 50 pracovníků v sociálních službách podporuje lidi s mentálním a kombinovaným postižením v zapojení do běžného života.

Podporu poskytuje prostřednictvím sociálních služeb: Osobní asistence, Odlehčovací služba, Sociální rehabilitace a Sociálně aktivizační služba. Nezapomínáme ani na volný čas, kdy pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením realizujeme Sporťák, Arťák a víkendový pobyt HOPSA HEJSA.