Spolu práci blíže 2008

05.09.2008

Program Agentury podporovaného zaměstnávání SPOLU Olomouc (APZ). Informační kampaň realizovala APZ v období září až listopad 2008. Cílem kampaně bylo informovat zaměstnavatele v olomouckém regionu o možnosti spolupráce a podpory při zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou sociální rehabilitace.

V rámci projektu bylo informováno formou informačního letáku 100 vybraných firem, v dalších 20 firmách byl kontaktován pracovník odpovědný za personální záležitosti firmy a byl informován o službě sociální rehabilitace. Tyto aktivity probíhaly na území města Olomouce. Další aktivitou bylo zveřejnění informačního letáku v tisku pokrývajícím svým nákladem Olomoucký kraj.

Informační kampaň APZ navázala na úspěšnou osvětovou antidiskriminační kampaň ,,Práce je tu dost" (srpen 2006 až srpen 2007). Byly aktualizovány a použity některé původní prvky této kampaně - letáky, inzeráty.


Tento projekt byl financován Olomouckým krajem v rámci programu Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2008.