Čeští a němečtí herci přichystali společné vystoupení

17.04.2014

Společné vystoupení českých a německých herců s mentálním postižením se uskutečnilo 17. dubna 2014 v Té&café Kratochvíle v Olomouci.  

Představením pro veřejnost vyvrcholily týdenní workshopy, které nezisková organizace SPOLU Olomouc v rámci projektu Divadlem za hranice možností zorganizovala pro uživatele svého pravidelného programu Divadlem SPOLUpracujeme a pro skupinu herců divadla 3f studio Angela Sey z německého Würzburgu.

V rámci týdenního setkání herci společně zkoušeli různé divadelní formy, kreativní způsoby projevu, improvizaci.

Mezinárodní spolupráce zdravotně postižených je prioritně založena na neverbálních formách komunikace s využitím pestrých divadelních technik a na myšlence, že skrze kreativní techniky si lze porozumět a překonat bariéry, které před nás život staví,

uvedla ředitelka SPOLU Olomouc Zdeňka Pospíšilová.

Hlavním cílem projektu byla výměna zkušeností a hledání společné řeči mezi lidmi, kde jazykové bariéry nejsou jediným úskalím při vzájemné komunikaci. Cíl se podařilo vrchovatou měrou naplnit při společné práci i zábavě.

Projekt DIVADLEM ZA HRANICE MOŽNOSTÍ se konal s finanční podporou Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc.