Dobrovolnictví

Uvítáme Vaše odborné znalosti a dovednosti

Dobrovolníci se mohou zapojit do činnosti SPOLU Olomouc různými formami:

  • nabídka odborných znalostí a dovedností
  • podpora účastníků volnočasových aktivit
  • příprava a pomoc při benefičních akcích

Další možnosti, jak nás můžete podpořit

Finanční dar

Pravidelným nebo i jednorázovým finančním příspěvkem, na které vám vystavíme potvrzení.

Věcný dar

Poskytnutou službou, i opakovanou, pronájmem či věcným darem.

Sponzorství

Finanční podporou spojenou s prezentací vaší firmy (reklamou).

Veřejná sbírka

Finančním příspěvkem na účet veřejné sbírky nebo do některé z "kasiček" v Olomouci.

GIVT nakupování na internetu

Nakupováním na internetu s GIVT pomocníkem nebo přes GIVT portál.

Dobročinná aukce

Účastí na večeru dobročinné aukce současného výtvarného umění.

Co vše, i díky vám, lidé s mentálním postižením zvládnou?