Aktuální informace k poskytování sociálních služeb SPOLU Olomouc

29.10.2020

Aktuální informace týkající se poskytování našich služeb v době vyhlášeného nouzového stavu:

• všechny sociální služby poskytujeme bez přerušení (služby se zaměřují na poskytování základních úkonů, tj. na samotné poskytování služby v jednotlivých programech, asistencích);

• asistenti jsou povinni používat na asistencích respirátor FFP2 (k dispozici v kanceláři ředitele);

• po dobu nouzového stavu je omezeno individuální plánování;

uživatelům všech služeb nabízíme možnost nákupů domů - v případě zájmu volejte svému koordinátorovi;

uživatelům všech služeb nabízíme možnost telefonické konzultace - volejte svému koordinátorovi;

• do odvolání se ruší Setkávání;

• do odvolání se ruší všechny vzdělávací kurzy pro pracovníky.

Pro aktuální informace sledujte náš web a Facebook.

Všem Vám přeji pevné zdraví, a pokud budete potřebovat pomoc, zavolejte svému koordinátorovi.

Za pracovníky SPOLU Olomouc

Jana Ochotová