Pečujete o osobu blízkou s mentálním postižením? Máme pro vás dobrou zprávu...

20.01.2021

Pokud v domácnosti dlouhodobě pečujete o blízkého člověka s mentálním postižením, přicházejí občas situace, kdy se mu nemůžete dostatečně věnovat. Například když si musíte vyřídit potřebné záležitosti na úřadě, u lékaře, nebo potřebujete čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil, realizaci svých zájmových aktivit nebo setkávání s dalšími lidmi.

V ideálním případě se sice podílí na péči více členů domácnosti či širší rodina. Mnohdy však tato péče závisí pouze na jednom či dvou nejbližších, jimiž jsou nejčastěji rodiče. Lehce pak může dojít k jejich fyzickému i psychickému vyčerpání, nebo sociální izolaci.

Je tu řešení - Odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením z Olomouce a ORP Olomouc. Odlehčení může podpořit udržení zdravého života rodiny lidí s mentálním postižením, nebo být účinným způsobem řešení nastalých krizových situací v životě pečujících.

Od ledna jsme začali poskytovat Odlehčovací službu. Je určena pro lidi s mentálním postižením od 7 do 64 let, o které pečují jejich blízcí. Asistenti služby přichází individuálně za uživatelem služby do jeho domácího prostředí a tráví s ním čas tak, jako by byla přítomna jeho osoba blízká. Napomáhají se vším, s čím uživatel potřebuje pomoci - při jídle, pití či oblékání, při pohybu doma nebo ve venkovním prostředí apod. Uživatelé také mohou docházet ve stanovených termínech do SPOLU Olomouc, kde jsou připraveny prostory pro skupinovou práci i relaxaci.

V případě zájmu kontaktujte Bc. Vendulu Solovskou na tel. č. 731 186 742 nebo prostřednictvím e-mailu odls@spoluolomouc.cz .

Informace o službě na webových stránkách SPOLU Olomouc budou bzy zveřejněny. Aktuálně si můžete prohlédnout leták služby: