Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové

06.05.2020

Zde můžete podpořit právo lidí s postižením na svobodný život:  https://www.petice.com/oteveny_dopis_ministryni_prace_a_socialnich_veci_deinstitucionalizace

Dne 6. 5. 2020 ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou vyzvala v otevřeném dopise Jednota pro deinstitucionalizaci z.s. https://jdicz.eu/o-jdi/clenove-jdi/ spolu s dalšími třemi odbornými organizacemi (Aliance pro individualizovanou podporu , Platforma pro sociální bydlení https://socialnibydleni.org/ a Asociace vzdělavatelů ASVSPS https://www.asvsp.org/ ke změně systému sociálních služeb. Konkrétně ke stažení připravované novely Zákona o sociálních službách a k naplňování závazků vyplývajících z přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN, kterou ČR ratifikovala před deseti lety. "Situace během pandemie jen zaostřila rizika a nedostatky zastaralého systému sociálních služeb a míru ohrožení, kterému jsou vystaveni lidé v ústavech. Po letech upozorňování a podnětů žádáme ministryni o restart deinstitucionlizace. Je třeba ukončit nevyhovující systém ústavní péče a podpořit rozvoj komunitních sociálních služeb zohledňujících individuální potřeby jejich uživatelů. " říká Terezie Hradilková, předsedkyně JDI, metodička změn v sociálních službách.K dopisu se připojilo 16 akademiků a akademiček z různých vysokých škol v České republice, mezi jinými Libor Musil z MU v Brně a Oldřich Matoušek z UK v Praze.  Kontakty JDI pro komunikaci s novináři k dopisu:
Terezie Hradilková, předsedkyně JDI , + 420 777 234 030, terezie.hradilkova@podporatransformace.cz
Pavla Baxová ředitelka Rytmus- od klienta k občanovi (členská organizace JDI) + 420 604 112 379 pavlab@rytmus.org

Jsme spolek organizací, profesionálů, odborníků, rodičů a znevýhodněných lidí, působících v sociálních službách.
Zasazujeme se o to, aby lidé, kteří z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nepříznivé sociální situace potřebují
pomoc druhých lidí a specializované služby, získali podporu a služby v přirozeném prostředí a nemuseli do ústavu.