Projekt Sociální rehabilitace 2016 - 2018 je úspěšně završen

31.12.2018

Služba Sociální rehabilitace byla poskytována SPOLU Olomouc v rámci projektu "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji". 

Projekt Sociální rehabilitace byl realizován v období od 4. dubna 2016 do 31. prosince 2018. Sociální rehabilitace zvítězila v soutěži o veřejnou zakázku Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním (zejména mentálním a kombinovaným) postižením na Olomoucku. 

Základní vymezení služby

Poskytování služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob se zdravotním (zejména mentálním a kombinovaným) postižením na Olomoucku.

Vymezení služby

Služba nabídla osobám se zdravotním (zejména mentálním a kombinovaným) postižením podporu v oblasti zapojení do společnosti a na trh práce. Služba byla poskytována s ohledem na potřeby uživatelů v individuálně vymezeném časovém rámci a zajistila jim podporu znalostí a dovedností formou individuální i skupinové sociální práce (vzdělávání, nácviky, podpora na pracovišti). Cílem služby byla příprava na běžné pracovní zapojení.

Více informací o službě viz sociální služby - Sociální rehabilitace.

Projekt "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 byl hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.