Svéprávnost a opatrovnictví u lidí se zdravotním postižením

20.02.2020

V rámci Týdne sociálních služeb ČR se 10. 10. 2019 uskutečnil vzdělávací seminář ke svéprávnosti a opatrovnictví lidí se zdravotním postižením. Na úvodní slovo ředitelky SPOLU Olomouc paní Mgr. Jany Ochotové navázala náměstkyně primátora statutárního města Olomouce paní Eva Kolářová DipMgmt, pod jejíž záštitou se seminář konal.

V přednáškovém sále Magistrát Města Olomouce, jemuž za jeho zapůjčení děkujeme, měli zájemci z řad opatrovníků, sociálních pracovníků a ostatních účastníků příležitost dozvědět se o nové právní úpravě od odborníků z pražské organizace Quip. Právník pan Jan Strnad a sociální pracovnice paní Veronika Škopová zodpovídali také dotazy účastníků vycházející z konkrétních životních situací, pro které stále schází dostatek ucelených odborných informací. Jsme rádi, že se podařilo mnohé ozřejmit. Určitě jsme se tomuto tématu nevěnovali naposledy.

Děkujeme účastníkům za otevřenost a sdíleních svých příběhů, panu Mirkovi za výbornou bábovku a štrúdl a také všem, kdo se na přípravě semináře podíleli.