Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů platné od 25. 5. 2018

Informace pro subjekt údajů

SPOLU Olomouc, z.ú., IČ: 63729113, se sídlem Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc je správcem Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro naši činnost. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jana Ochotová.

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. Osobní údaje jsou následně uchovávány dle zákonných lhůt.

Vy, jakožto subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz nebo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, pokud se zpracování provádí automatizovaně, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud by zpracováním vašich údajů bylo porušeno výše uvedené Nařízení evropského parlamentu a rady.

Mgr. Jana Ochotová
ředitelka SPOLU Olomouc