Pravidla pro podávání stížností

Pro pracovníky a uživatele služeb SPOLU Olomouc

Pravidla pro podávání a řešení upravují postup SPOLU Olomouc (dále jen "organizace") při podávání, řešení a vyřizování stížností od uživatelů služeb. K neustálému zlepšování kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb je třeba správně, rychle a důsledně reagovat na stížnosti a podněty,které jsou projevem cenné zpětné vazby od uživatelů služeb.

Stížnost je vyjádřená nespokojenost vyžadující odezvu. Je to jakékoliv sdělení, které předkladatel stížnosti považuje za stížnost. Organizace se bude zabývat každou přijatou stížností. Předkladatel stížnosti nesmí být z důvodu podání stížnosti žádným způsobem diskriminován.

Organizace jako poskytovatel sociálních služeb zajišťuje, aby uživatelé služeb byli dostatečně informováni o způsobech podávání, šetření a vyřizování stížností.

Pravidla  pro podávání stížností  ke stažení