Aktuálně
ve SPOLU se stále něco děje nebo připravuje

WORKSHOP SVÉPRÁVNOST A OPATROVNICTVÍ U LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V rámci Týdne sociálních služeb ČR se 10. 10. 2019 uskutečnil vzdělávací seminář ke svéprávnosti a opatrovnictví lidí se zdravotním postižením. Na úvodní slovo ředitelky SPOLU Olomouc paní Mgr. Jany Ochotové navázala náměstkyně primátora statutárního města Olomouce paní Eva Kolářová DipMgmt, pod jejíž záštitou se seminář konal.

V přednáškovém sále Magistrát Města Olomouce, jemuž za jeho zapůjčení děkujeme, měli zájemci z řad opatrovníků, sociálních pracovníků a ostatních účastníků příležitost dozvědět se o nové právní úpravě od odborníků z pražské organizace Quip. Právník pan Jan Strnad a sociální pracovnice paní Veronika Škopová zodpovídali také dotazy účastníků vycházející z konkrétních životních situací, pro které stále schází dostatek ucelených odborných informací. Jsme rádi, že se podařilo mnohé ozřejmit. Určitě jsme se tomuto tématu nevěnovali naposledy.

Děkujeme účastníkům za otevřenost a sdíleních svých příběhů, panu Mirkovi za výbornou bábovku a štrúdl a také všem, kdo se na přípravě semináře podíleli.

Ve dnech 1. - 4. listopadu 2019 se v rámci projektu "Hopsa hejsa", který finančně podpořil také Olomoucký kraj, vydala skupina osmi lidí s mentálním postižením za podpory sedmi asistentů vlakem z Olomouce do Horní Lipové nedaleko města Jeseník, kde se účastníci ubytovali v penzionu Pod Smrkem.

Od září 2019 probíhá volnočasový program SPORŤÁK, který je určen pro lidi s mentálním postižením a je zaměřen na rozmanité pohybové aktivity v tělocvičně, venku nebo dalších sportovištích. V současné době je kapacita programu naplněná.

Na přelomu května a června se skupina 8 lidí s mentálním postižením a 5 asistentů SPOLU Olomouc sešli v Olomouci na hlavním vlakovém nádraží. Nasedli do vlaku a vydali se směr Ramzová, kde se ubytovali na chatě Ramzovské sedlo a strávili zde několik dní.