Aktuálně
ve SPOLU se stále něco děje nebo připravuje

WORKSHOP SVÉPRÁVNOST A OPATROVNICTVÍ U LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V rámci Týdne sociálních služeb ČR se 10. 10. 2019 uskutečnil vzdělávací seminář ke svéprávnosti a opatrovnictví lidí se zdravotním postižením. Na úvodní slovo ředitelky SPOLU Olomouc paní Mgr. Jany Ochotové navázala náměstkyně primátora statutárního města Olomouce paní Eva Kolářová DipMgmt, pod jejíž záštitou se seminář konal.

V přednáškovém sále Magistrát Města Olomouce, jemuž za jeho zapůjčení děkujeme, měli zájemci z řad opatrovníků, sociálních pracovníků a ostatních účastníků příležitost dozvědět se o nové právní úpravě od odborníků z pražské organizace Quip. Právník pan Jan Strnad a sociální pracovnice paní Veronika Škopová zodpovídali také dotazy účastníků vycházející z konkrétních životních situací, pro které stále schází dostatek ucelených odborných informací. Jsme rádi, že se podařilo mnohé ozřejmit. Určitě jsme se tomuto tématu nevěnovali naposledy.

Děkujeme účastníkům za otevřenost a sdíleních svých příběhů, panu Mirkovi za výbornou bábovku a štrúdl a také všem, kdo se na přípravě semináře podíleli.

Podívejte se na krátkou ukázku běžných denních aktivit lidí s mentálním postižením, při kterých SPOLU Olomouc poskytuje sociální podporu.

V úterý 21. 5. 2019 se na závěr kurzu Arteterapie uskutečnila v Místnostech sociální aktivizace SPOLU Olomouc vernisáž. Účastníci kurzu zde představili své výtvory z předchozích 10 setkání. V rámci těchto setkání, podpořených Ministerstvem kultury České republiky, rozvíjeli své tvůrčí schopnosti, fantazii, spolupráci s ostatními, ale i schopnosti...