Finanční dary

Děkujeme za Vaši podporu

Příspěvek převodem na účet nebo v hotovosti

Finanční dar můžete zaslat na náš bankovní účet číslo 1806548379/0800 vedený u České spořitelny. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno a příjmení, a že se jedná o dar.

Na Vaši žádost zaslanou na adresu spolu@spoluolomouc.cz Vám odešleme darovací smlouvu, případně potvrzení o přijetí finančního daru.

Příspěvek předaný v hotovosti

Finanční dar můžete předat v hotovosti ředitelce nebo vedoucímu pracovníkovi organizace. Příslušný zaměstnanec s Vámi dojedná vše potřebné.

Za Váš finanční dar Vám můžeme nabídnout:

  • zveřejnění názvu a loga nebo jména na našich webových stránkách mezi dárci
  • zveřejnění názvu a loga ve výroční zprávě
  • v případě daru na konkrétní akci budou účastníci informováni veřejným poděkováním nebo na propagačních materiálech akce
  • možnost odpočtu hodnoty daru ze základu daně z příjmu

Pokud se s námi chcete nejdříve sejít a probrat možnosti podpory, kontaktujte nás!


Potvrzení o daru 

Na váš dar vám vystavíme Potvrzení o daru, které slouží k snížení základu daně. Odečitatelný od základu daně je

  • u fyzických osob příspěvek vyšší než 1.000 Kč (v průběhu celého roku)
  • u právnických osob příspěvek vyšší než 2.000 Kč. 

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 5 ZDP)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 ZDP)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Další možnosti, jak nás můžete podpořit

Sponzorství

Finanční podporou spojenou s prezentací vaší firmy (reklamou).

Dobrovolnictví

Poskytnutím odborných znalostí a dovedností, podporou účastníků volnočasových aktivit.

Veřejná sbírka

Příspěvkem na účet veřejné sbírky nebo do kasičky. 

GIVT - nakupování na internetu

Nakupováním na internetu s GIVT pomocníkem nebo přes GIVT portál.

Věcný dar

Poskytnutou službou, i opakovanou, pronájmem či věcným darem.

Dobročinná aukce

Účastí na večeru dobročinné aukce současného výtvarného umění.

Co vše lidé s mentálním postižením zvládnou. I díky Vám.