Sponzorství

Propagace Vaší firmy, dle Smlouvy o reklamě

Na základě smlouvy o reklamě/propagaci sponzor uplatní stanovenou částku v plné výši jako nákladovou položku, u příjemce podléhá částka zdanění.

Možnosti propagace sponzora:

  • uvedení názvu a loga Vaší firmy na webových stránkách SPOLU Olomouc
  • zveřejnění loga v sídle SPOLU Olomouc
  • umístění loga a názvu Vaší firmy po dobu pořádání akce
  • zveřejnění názvu a loga ve výroční zprávě SPOLU Olomouc

Další způsoby, jak nás můžete podpořit

Finanční dar

Pravidelným nebo i jednorázovým finančním příspěvkem.

Věcný dar

Poskytnutou službou, i opakovanou, pronájmem či věcným darem. 

Veřejná sbírka

Příspěvkem na účet naší veřejné sbírky nebo do kasiček v Olomouci. 

GIVT nakupování na internetu

Vaše nákupy na internetu se promění v dobrý skutek. Stačí před nákupem navštívit portál GIVT.cz nebo využít GIVT Pomocníka.

  1. Na www.givt.cz stačí zvolit e-shop, ze kterého chcete nakupovat,
  2. jako organizaci "přispívám na" vybrat SPOLU Olomouc,
  3. nakoupit a pak se těšit z toho, že vedle pořízení nové věci či služby jste současně podpořili naši organizaci.

Z každého Vašeho nákupu pošle internetový obchod prostřednictvím GIVT finanční poděkování ve formě procentního příspěvku na naši činnost a vy přitom nezaplatíte nic navíc.

GIVT má již více než tisíc partnerských e-shopů.

Co vše lidé s mentálním postižením zvládnou. I díky Vám.