SPOLU Olomouc

Lidi s mentálním postižením a jejich práva podporujeme již 24. rokem

Posláním SPOLU Olomouc je podporovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy lidí se zdravotním, primárně s mentálním postižením a podpora jejich začlenění do běžného života.

Toto poslání naplňujeme od roku 1995, kdy se skupina rodičů dětí s mentálním a kombinovaným postižením odmítla smířit s tehdejší nedostačující úrovní podpory těmto dětem. Formou občanské aktivity začali postupně naplňovat svou vizi integrace - začlenění dětí se zdravotním postižením do běžného prostředí ... přečtěte si příběh našich 24 let.

Naše vize, která od roku 1995 zůstává stejně živá

  • Lidé s mentálním postižením žijí plnohodnotný život v běžném prostředí
  • Propojujeme svět lidí s postižením a bez
  • Jsme vlajkovou lodí aktivit pro lidi s mentálním postižením
  • Jsme vyhledávaným a užitečným poskytovatelem kvalitních sociálních služeb
  • Přistupujeme k lidem se zdravotním postižením partnersky a s respektem
  • Jsme atraktivním zaměstnavatelem a zaměstnanci jsou naší nejcennější devizou
  • Jsme finančně stabilní organizace

Hodnoty SPOLU Olomouc

INTEGRACE | Jednáme v souladu s myšlenkou, že každý má právo účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován.

RESPEKT | Prosazujeme ohled na důstojnost a právo na přijetí odlišnosti každého člověka.

PARTNERSTVÍ | Náš přístup k lidem s mentálním a kombinovaným postižením, pečujícím osobám, spolupracovníkům a veřejnosti je založen na rovnocennosti a úctě. Jsme spolehlivým partnerem.

STABILITA | Chováme se hospodárně a vytváříme organizaci, která míří k dlouhodobé stabilitě.

FLEXIBILITA | Reagujeme na potřeby a nové životní situace uživatelů našich služeb, a to s ohledem na jejich věk, sociální situaci a potřebnou míru podpory.

KREATIVITA - DUCH SPOLU |Tvořivý aspekt naší práce je vtisknutý do všech činností organizace.

Zapojte se do naší práce

Je asi milion způsobů, jak na to. Pojďme SPOLU vymyslet, co by vyhovovalo Vám.