PF 2020

          DĚKUJEME VŠEM UŽIVATELŮM, PRACOVNÍKŮM, RODIČŮM
          A PODPOROVATELŮM ZA SPOLUPRÁCI V LETOŠNÍM ROCE
          A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ V ROCE 2021.

          JANA OCHOTOVÁ, ředitelka