Co nás baví na naší práci?

Co zbytečného jsme se naučili ve škole a pamatujeme si to dodnes?

Přečtěte si, co na sebe prozradili lidé ze SPOLU

Jana, Irena, Zdena, Edita a Diana

z vedení, provozu a fundraisingu

Veronika, Martina, Vendula a Radka

ze služby Osobní asistence

Vendula, Michael a Ondřej

z Odlehčovací služby

David, Doubravka a Martin

ze služby Sociální rehabilitace

Vendula, Kristýna a Michaela

ze Sociálně aktivizační služby

 Lidé z vedení, provozu a fundraisingu

Zeptali jsme se (nejen) na jejich práci

Mgr. Jana Ochotová, MBA

Ředitelka a statutární zástupkyně

Jano, jaké je být ředitelkou SPOLU Olomouc a co tě na tom baví?                                         

Je to inspirující, rozvíjející a stresující zároveň 😊 Baví mě možnost ovlivňovat to, co se děje   a dít bude a taky možnost naplňovat vize a pracovat s lidmi, kteří v nich vidí smysl.

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o čase?                                                                           Takových činností je více, ale nejčastěji ztrácím pojem o čase při turistice na horách.

Jakou nejzbytečnější věc ses ve škole naučila a pamatuješ si ji dodnes?                    Potaš - K2CO3 je bílá, silně hygroskopická sůl kyseliny uhličité, která se používá např. při výrobě skla. 😊


Ing. Irena Petruchová

Finanční manažerka 

Irčo, co obnáší tvoje práce finanční manažerky a co tě na ní baví?                             Moje práce ve SPOLU - to jsou hlavně rozpočty, dotace, kalkulace, finanční analýzy, ekonomické směrnice, účetní sestavy a vedení finančního a administrativního úseku. Baví mě práce nejen s lidmi, ale i s čísly a ve SPOLU je to spojené s financováním činností, které mají smysl.

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o čase?

Při čtení a při procházce lesem.

Kdybys mohla mít talent úplně na cokoliv, co by sis vybrala?                                     Talent na jazyky 😊


Zdeňka Hubáčková

Administrativní a ekonomický pracovník

Zdeni, co máš ve SPOLU na starosti a co tě na tvé práci baví?                               Starám se o zpracování účetních dokladů, mzdovou evidenci, bankovní platby, podklady pro audit a spoustu dalších věcí, bez kterých by se SPOLUpracovníci neobešli. Baví mě různorodost každého dne.

"Za peníze si štěstí nekoupíš." Souhlasíš s tímto známým rčením?

Souhlasím s tímto rčením 😊

Kdybys mohla mít talent úplně na cokoliv, co by sis vybrala?                                    Cestovat v čase.


Mgr. Diana Hlubková

Fundraiserka

Diano, v jakém filmovém příběhu by ses chtěla na jeden den ocitnout? 

Ráda bych vstoupila do příběhu Saturnina a nějaký čas ve společnosti tohoto výjimečného sluhy pobyla, přestože by to pravděpodobně znamenalo, že se můj život obrátí naruby.     

 Kdybys mohla mít talent úplně na cokoli, co by sis vybrala? 

Přála bych si mít talent na jazyky. Mluvit plynně anglicky, francouzsky, německy. Stát se obyvatelem vesničky v Provensálsku, města Hamburk nebo Skotské Vysočiny. Pracovat zde, poznávat kulturu a lidi. 


Edita Tichá, DiS.

Administrativní pracovnice

Edit, co Tě baví na tvé práci?  

Na mojí práci mě baví různorodost pracovních činností a spolupráce s kolegy.

Řekni jedno slovo, kterým popíšeš svoji práci.

Administrativní 😊

Kdybys mohla mít talent úplně na cokoliv, co by sis vybrala?

Ráda bych měla talent na cizí jazyky, ten mě bohužel minul.😊

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o čase?

Při procházce v přírodě s mojí rodinou a nebo při pečení něčeho sladkého.😊


Lidé ze služby Osobní asistence

Zeptali jsme se (nejen) na jejich práci

Mgr. Radka Fiurášková

Vedoucí OSA, koordinátorka             a metodička kvality

Rádi, co tě baví na práci ve SPOLU Olomouc? 

Stále se něco nového učím, to mě baví a táhne pořád dál.

Tvá práce jedním slovem?

Různorodá.                                                                                             

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o čase?  

Různorodá.                                                                      

Jakou nejzbytečnější věc ses ve škole naučila a pořád si ji pamatuješ?                         

Umbilicus - latinsky pupík.😊


Bc. Veronika Smoláková

Koordinátorka služby OSA

Verčo, co obnáší tvá práce v Osobní asistenci? 

"Hlavním cílem osobní asistence je podpora soběstačnosti a samostatnosti člověka v jeho vlastním prostředí."  Mým pracovním cílem je propojovat lidi, kteří se bez určité míry podpory ve svém životě neobejdou, s lidmi, kteří mají nejen osobnostní předpoklady, schopnosti, ale především vnitřní motivaci tuto podporu potřebným poskytovat.

Co tě na tvé práci baví?

Těší mě oboustranná spokojenost a příležitosti k obohacování se navzájem.

Verčo, kdybys mohla mít talent úplně na cokoliv, co by sis vybrala?                          Chtěla bych být geniálním virtuózem na smyčcový nástroj a skrze hudbu předávat a prožívat emoce. Anebo plastický chirurg. 

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o čase?                                                                            Při jakékoliv, která mě baví a zaujme (na toulkách přírodou, ale i při práci).Bc. Vendula Hungerová

Koordinátorka služby OSA

Vendulo, jak bys popsala svou práci ve SPOLU?                                                       Zatím jsem na pozici krátce, ale myslím, že už teď mohu zhodnotit, že je kreativní, různorodá a zajímavá. Každý den má jiné tempo, nese se v jiné náladě a má jiný průběh.

Co Tě na tvé práci baví?                                                                                                Baví mě dynamika a různorodost mé práce, kontakt s lidmi a to, že se mohu aktivně účastnit asistencí. Moc se mi líbí i pracovní kolektiv a atmosféra. Poprvé v životě se do práce opravdu těším.

V jakém knižním/ filmovém příběhu by ses chtěla na jeden den ocitnout?

V tetralogii Odkaz dračích jezdců od Christophera Paoliniho nebo v pravěké sáze Děti země od Jean Marie Auelové.

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o čase?                                                                       

Jsem "cukrář samouk" takže jednoznačně u pečení sladkostí.😊
Mgr. Martina Stratilová

Koordinátorka služby OSA

Marťo, co tě baví na práci ve SPOLU?                                                                   Baví mě, že je každý den jiný. Někdy jsem převážně v kanceláři, někdy strávím celý den venku s lidmi. Nemám ráda stereotyp, a ten v osobní asistenci ve SPOLU určitě nezažívám.

Řekni jedno slovo, kterým popíšeš svoji práci.                                                            Skvělá.

Co děláš, když večer nemůžeš usnout?                                                                      To se mi stává jednou maximálně dvakrát za rok😊 Usínám všude a za každých okolností dobře a do několika minut. I tak mám ale svůj rituál. Každý večer se před spaním přenesu do nějakého příběhu, který si vymyslím.

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o  čase?                                               

Při čtení knížek.


Lidé ze služby Sociální rehabilitace

Zeptali jsme se (nejen) na jejich práci

Bc. David Rygel

Vedoucí SR, koordinátor a metodik kvality

Davide, čeho si ceníš na své práci vedoucího, koordinátora a metodika kvality?       

Velmi si cením příležitosti pomáhat a podporovat - je totiž založena na vzájemné důvěře. Takže se těším z důvěry mnoha lidí, s kterými mám navíc možnost se hodně zasmát 😊

Řekni jedno slovo, kterým popíšeš svoji práci.                                                        Překvapení.

Co děláš, když večer nemůžeš usnout?                                                                      Když nemůžu usnout? To se mi nemůže stát...😊 😊

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o čase?                                                                        Při dobrém posezení s přáteli, vínem a kytarou.


Bc. Doubravka Čechovská

Koordinátorka služby SR

Doubravko, co obnáší tvá práce koordinátorka služby Sociální rehabilitace a co tě na ní baví?                                                                                                            Mou prací je setkávat se lidmi a pomáhat jim tak, jak si přejí a jak potřebují, tak, jak je to v mých silách, tak, jak je to možné. Na práci mě baví lidi, se kterými pracuji. A také můj/náš květinový koutek, který se (ne)nápadně rozrůstá po prostorách SPOLU.

Tvá práce jedním slovem?                                                                                           Různorodá.

Jaký zvyk z dětství ti zůstal?                                                                                      Pořád skáču do kaluží. 😊

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o čase?                                                                      Těchto činností je mnoho, ale pokud bych měla vybrat ty dlouhodobějšího trvání a nejmilejší, řekla bych, že to bude čtení a péče o květiny.


Martin Řezníček

Koordinátor služby SR

Martine, tak schválně - tvá práce ve SPOLU  v pěti slovech?                                Více hlav více ví. Nekonečná.

Pokud byste museli žít v jiné zemi - ve které a proč?                                             V některé skandinávské - kvůli podnebí - nebo na Novém Zélandu - fanoušci Pána prstenů budou vědět.

Co bys dělal, kdybys našel tučňáka v mrazáku?  mrazáku?            

Podle počasí. Při teplotě nad 20°C bych si to s ním vyměnil.😊


Lidé ze Sociálně aktivizační služby

Zeptali jsme se (nejen) na jejich práci

Bc. Vendula Solovská

Vedoucí SAS, koordinátorka a metodička kvality

Vendulo, jaké je být vedoucí "SASky"? Co to vlastně děláš a co tě na tom baví?        

Snažím se o to, abychom v SASCE věděli, kam směřujeme (plánování služby), jak máme svoji práci dělat (metodiky), abychom dokázali společně tvořit, rozvíjet sebe i službu a uměli se za to ocenit (práce s kolegy a celým týmem) a aby nám bylo dobře v celé organizaci (spolupráce v rámci celého SPOLU). Jsem také "kontaktem" pro několik uživatelů služby - společně plánujeme a hodnotíme službu a hledáme řešení pro některé situace v jejich životech (práce klíčového pracovníka). V neposlední řadě taky pracuji přímo "v terénu", tedy asistuji uživatelům při tom, když získávají nové zkušenosti, objevují nové možnosti a osamostatňují se ve svém životě.

Řekni jedno slovo, kterým popíšeš svoji práci.                                                          Rozvojová.

Co uděláš, když spatříš deprimovaného tyranosaura, který si musí ustlat postel?   

Zeptám se ho, kam zmizely ty řízky, co jsem smažila k obědu.

Kdyby zvířata uměla mluvit, s kterým by sis nejraději popovídala a proč?                    

Chtěla bych se zeptat holuba, co mi pravidelně sedává v létě v truhlíku s muškáty, jestli mu to vážně stojí za to.😊


Kristýna Adamcová, DiS

Koordinátorka služby SAS

Kristy, co tě baví na práci koordinátorky SAS?

Líbí se mi posouvat hranice a umožnit osobám s mentálním postižením pracovat na svém vysněném JÁ.

V jakém knižním/ filmovém příběhu by ses chtěla na jeden den ocitnout?                   

Určitě v kouzelném světě Harryho Pottera. I když na všechno, co bych tam chtěla vidět a vyzkoušet si, by jeden den nemohl stačit.

Jaký zvyk z dětství ti  zůstal?                         

Napadá mě jeden, který dělám od školky. Když mi vypadne řasa, sfouknu ji a něco si přeju.


Bc. Michaela Urbášková

Koordinátorka sllužby SAS

Míšo, co všechno obnáší tvá práce koordinátorky Sociálně aktivizační služby?          

Jsem prostředník mezi uživateli, jejich rodinami a asistenty. Mám za úkol zajistit to, aby byli všichni tito lidé co nejvíce spokojení s naší službou a dosahovali tak svých cílů v co největší možné míře. Má práce tedy není nijak monotónní a nikdy se nenudím.

Tvoje práce jedním slovem? 

Zábavná.😊

Jakou nejzbytečnější věc ses ve škole naučila a pořád si ji pamatuješ? 

Definici slova čupřina - bujný vlasový porost 😊

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o čase?                                                                       Nemůžu se rozhodnout mezi tancem, čtením knih a časem strávený s přáteli a rodinou. Všechny tyto činnosti mám velmi ráda. Při tanci poslouchám rytmus hudby a nechám se jím vést. Při četbě knížky, která mě chytne jsem schopná zůstat i do pozdních nočních/ranních hodin (hlavně u thrillerů a detektivek). A čas strávený s přáteli a rodinou mi vždy tak rychle uteče, že se ani nestačím divit.


Lidé z Odlehčovací služby

Zeptali jsme se (nejen) na jejich práci

Bc. Vendula Solovská

Vedoucí ODLS, koordinátorka a metodička kvality

Vendulo, jak bys popsala svou práci ? Co tě na tvé práci baví?          

Snažím se o to, abychom v ODLESCE věděli, kam směřujeme (plánování služby), jak máme svoji práci dělat (metodiky), abychom dokázali společně tvořit, rozvíjet sebe i službu a uměli se za to ocenit (práce s kolegy a celým týmem) a aby nám bylo dobře v celé organizaci (spolupráce v rámci celého SPOLU). Jsem také "kontaktem" pro několik uživatelů služby - společně plánujeme a hodnotíme službu a hledáme řešení pro některé situace v jejich životech (práce klíčového pracovníka). V neposlední řadě taky pracuji přímo "v terénu", tedy asistuji uživatelům služby v době, kdy si jejich pečující potřebují odlehčit.

Řekni jedno slovo, kterým popíšeš svoji práci.                                                        Týmová.

Co děláš, když večer nemůžeš usnout?                                                                  Odříkávám si násobilku 4, většinou usnu při 4x7. A když ani to nepomůže, zabere násobilka 7.

V jakém knižním/ filmovém příběhu by ses chtěla na jeden den ocitnout?                   

Moc bych si přála hrát si jeden den s Pipi Dlouhou punčochou.


Bc. Michael Novák, DiS.

Koordinátor ODLS

Michale, jak bys popsal svou práci v Odlehčovací službě a co tě na ní baví?

Práce koordinátora obnáší souhru rodiny uživatelů, samotných uživatelů a asistentů. To je můj úkol, aby spolupráce mezi všemi zúčastněnými klapala na 100%. Na základě toho můžeme poskytnout službu na míru jak rodině, tak uživatelům a ulehčit práci dostatečnou informovaností asistentům. Je pro mě zásadní, aby všechny zúčastněné strany byly spokojené a proto se zajímám o každého účastníka spolupráce individuálně, svědomitě a bez předsudků. Má práce samozřejmě také spočívá v přímé práci s uživateli, jak v terénu, tak i u nás v rámci ambulantní služby.

Kdybys měl označit svou práci jedním slovem, tvá práce je....?                         Zavazující.

V jakém knižním/ filmovém příběhu by ses chtěl na jeden den ocitnout?                       

V příběhu Pána prstenů, na jihu Středozemě, v Gondoru. Chtěl bych se potkat s Gandalfem, zeptat se ho na pár věcí a zkusit si zapálit nějaký maják, ať pozdravím kluky z Rohanu😊

Při jaké činnosti ztrácíš pojem o čase?                                                                      Při hraní nebo sledování fotbalu, především když hraje AC Sparta Praha 😊


Mgr. Ondřej Pavelka

Koordinátor ODLS

Ondro, co obnáší tvá práce koordinátora odlehčovačky a co je pro tebe důležité?         

Nastupuji v době, kdy si pečující našich uživatelů potřebují najít chvilku pro sebe  a odpočinout si. Snažím se pak co nejlépe nahradit právě jejich péči a dělat s uživateli věci tak, jak jsou zvyklí. Někdy je to formou výletu, návštěvy bazénu nebo doprovodu    z nějaké akce domů, ale může to být i vaření oběda, úklid pokoje nebo hraní si. Jednou za čas organizuji také skupinovou aktivitu přes víkend, kde se snažím sladit potřeby       a zájmy celé skupiny. Nejdůležitější pro mě po práci je, když je pečující odpočatý, uživatel spokojený, trošku unavený a natěšený na další setkání.

Jedno slovo, kterým bys popsal svoji práci.

Náhražka (ale měla by být kvalitní a plnohodnotná 😊).

Jakou nejzbytečnější věc ses ve škole naučil a pořád si ji pamatuješ? 

Asi Pythagorova věta - obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníka se rovná součtu obsahu čtverců sestrojených nad jeho odvěsnami. Zatím mi pořád nebylo přáno to v práci nějak smysluplně využít.

Kdybys mohl mít talent úplně na cokoliv, co by sis vybral?                                 Na učení cizích jazyků. A pak se je hlavně nebát používat.