Poslání a hodnoty
Naše vize zůstává od roku 1995 stejně živá

V roce 1995 se skupina rodičů odmítla smířit s tehdejší (nedostačující) úrovní podpory jejich dětem s mentálním a kombinovaným postižením.

Formou občanské aktivity začali žít svou vizi začleňování dětí se zdravotním postižením do běžného prostředí. A posléze tuto vizi začali naplňovat i pro další děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Vize samotná, i hodnoty SPOLU, zůstávají po celou dobu v principu stejné. A lidí, kterým se líbí, přibývá.

Mgr. Jana Ochotová, ředitelka SPOLU Olomouc 

Vize SPOLU Olomouc

  • Lidé s mentálním postižením žijí plnohodnotný život v běžném prostředí
  • Propojujeme svět lidí s postižením a bez
  • Jsme vlajkovou lodí aktivit pro lidi s mentálním postižením
  • Jsme vyhledávaným a užitečným poskytovatelem kvalitních sociálních služeb
  • Přistupujeme k lidem se zdravotním postižením partnersky a s respektem
  • Jsme atraktivním zaměstnavatelem a zaměstnanci jsou naší nejcennější devizou
  • Jsme finančně stabilní organizace

Hodnoty SPOLU Olomouc

INTEGRACE | Jednáme v souladu s myšlenkou, že každý má právo účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován.

RESPEKT | Prosazujeme ohled na důstojnost a právo na přijetí odlišnosti každého člověka.

PARTNERSTVÍ | Náš přístup k lidem s mentálním a kombinovaným postižením, pečujícím osobám, spolupracovníkům a veřejnosti je založen na rovnocennosti a úctě. Jsme spolehlivým partnerem.

STABILITA | Chováme se hospodárně a vytváříme organizaci, která míří k dlouhodobé stabilitě.

FLEXIBILITA | Reagujeme na potřeby a nové životní situace uživatelů našich služeb, a to s ohledem na jejich věk, sociální situaci a potřebnou míru podpory.

KREATIVITA - DUCH SPOLU |Tvořivý aspekt naší práce je vtisknutý do všech činností organizace.

Zapojte se do naší práce

Je určitě milion způsobů, jak na to. SPOLU vymyslíme, který by vyhovoval Vám.

Tým SPOLU Olomouc

Přidejte se k našemu týmu. Průběžně hledáme nové kolegy a kolegyně.