Vize, poslání a hodnoty

Naše vize zůstává od roku 1995 stále stejně živá

V roce 1995 se skupina rodičů odmítla smířit s tehdejší (nedostačující) úrovní podpory jejich dětem s mentálním a kombinovaným postižením.

Formou občanské aktivity začali naplňovat svou vizi začleňování dětí se zdravotním postižením do běžného prostředí. A posléze tuto vizi začali naplňovat i pro další děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Vize samotná, poslání i hodnoty SPOLU Olomouc, zůstávají po celou dobu v principu stejné. A lidí, kterým se líbí, přibývá.

Mgr. Jana Ochotová, MBA ředitelka SPOLU Olomouc 

Vize SPOLU Olomouc

SPOLU Olomouc je organizace, která:

  • svými aktivitami podporuje lidi s mentálním postižením v běžném životě;
  • realizuje nové aktivity na podporu rodin s člověkem s mentálním postižením;
  • je připravena poskytovat pobytovou formu Odlehčovací služby;
  • má nové, stabilní a dostupné zázemí;
  • má optimálně nastavenou spolupráci mezi službami;
  • je připravena na zahájení činnosti vzdělávacího střediska;
  • se úspěšně prezentuje na veřejnosti.

Hodnoty SPOLU Olomouc

INTEGRACE | Jednáme v souladu s myšlenkou, že každý má právo účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován.

RESPEKT | Prosazujeme ohled na důstojnost a právo na přijetí odlišnosti každého člověka.

PARTNERSTVÍ | Náš přístup k lidem s mentálním a kombinovaným postižením, pečujícím osobám, spolupracovníkům a veřejnosti je založen na rovnocennosti a úctě. Jsme spolehlivým partnerem.

STABILITA | Chováme se hospodárně a vytváříme organizaci, která míří k dlouhodobé stabilitě.

FLEXIBILITA | Reagujeme na potřeby a nové životní situace uživatelů našich služeb, a to s ohledem na jejich věk, sociální situaci a potřebnou míru podpory.

KREATIVITA - DUCH SPOLU |Tvořivý aspekt naší práce je vtisknutý do všech činností organizace.

Zapojte se do naší práce

Je určitě milion způsobů, jak na to. SPOLU vymyslíme, který by vyhovoval Vám.

Tým SPOLU Olomouc

Přidejte se k našemu týmu. Průběžně hledáme nové kolegy a kolegyně.

Bc. Michaela Urbášková

koordinátorka SAS

"Jsem prostředník mezi uživateli, jejich rodinami a asistenty. Mám za úkol zajistit to, aby byli všichni tito lidé co nejvíce spokojení s naší službou a dosahovali tak svých cílů v co největší možné míře. Má práce tedy není nijak monotónní a nikdy se nenudí."