Ceník služeb

Platný pro aktuální rok

Osobní asistence / OSA

1 hodina osobní asistence

při čerpání do 19 h 59 min / měsíc

150 Kč

1 hodina osobní asistence

při čerpání 20 h a více hodin / měsíc

140 Kč

1 hodina osobní asistence 

při čerpání služby od SPOLU Olomouc a jiných poskytovatelů v souhrnu 

80 hodin a více / měsíc (včetně zajištění služby 2 asistenty)

135 Kč

1 hodina osobní asistence

v případě zajišťování služby 2 asistenty

155 Kč

1 hodina osobní asistence

- v případě nouzové a havarijní situace, která je zapříčiněná ze strany uživatele/jeho pečujících a doba řešení takové situace přesáhne dobu sjednané služby

- při pozdním zrušení služby

150 Kč


Sociálně aktivizační služba / SAS

SAS je službou sociální prevence, základní činnosti jsou poskytovány zdarma.

Za úhradu jsou uživateli poskytovány tzv. fakultativní služby, a to v případě řešení nouzové či havarijní situace, kdy pracovník v přímé péči musí poskytnout uživateli podporu mimo předem sjednaný časový rámec služby a nad rámec základních činností (např. v situaci, kdy pro uživatele po skončení služby nepřijde smluvená osoba, pracovník musí s uživatelem setrvat do doby vyřešení situace a poskytovat mu podporu v úkonech péče o vlastní osobu).

Uživatel si dále hradí vlastní náklady spojené s poskytování služby, např. vstupné na vybranou aktivitu, cestovné, stravu.


Fakultativní služba

Cena za hodinu, tj. 60 minut

130 Kč


Sociální rehabilitace / SR

Základní činnosti této služby jsou poskytovány bezplatně. 

Fakultativní služba

Cena za hodinu, tj. 60 minut

130 Kč

O službě Sociální rehabilitace podrobněji

Odlehčovací služba

1 hodina terénní odlehčovací služby

150 Kč

1 hodina terénní odlehčovací služby 

- v případě zajišťování služby 2 asistenty

155 Kč

1 hodiny ambulantní odlehčovací služby 

(cena je stanovena dle míry nezbytné podpory, kterou uživatel potřebuje)

140 a 150 Kč

1 hodina odlehčovací služby

- při čerpání Odlehčovací služby od SPOLU Olomouc a jiných poskytovatelů v souhrnu 80 hodin a více / měsíc (včetně zajištění služby 2 asistenty)

135 Kč

1 hodina odlehčovací služby

- v případě nouzové a havarijní situace, která je zapříčiněná ze strany uživatele/jeho pečujících a doba řešení takové situace přesáhne dobu sjednané služby 

- při pozdním zrušení služby


150 Kč

O Odlehčovací službě podrobněji