Ceník služeb

Platný pro rok 2019

Osobní asistence / OSA

1 hodina osobní asistence

při čerpání do 19 h 59 min

130 Kč

Sleva na 1 hodinu osobní asistence

při čerpání 20 h a více hodin

20 Kč

1 hodina osobní asistence v případě sdíleného asistenta 2 - 3 uživateli

50 % z ceny osobní

asistence

po slevě v daném měsíci  

1 hodina osobní asistence

v případě zajišťování služby 2 asistenty

130 Kč

1 hodina osobní asistence

v případě nouzové a havarijní situace

130 Kč

1 hodina při pozdním zrušení asistence

při pozdním zrušení asistence

130 Kč


Aktivizační a rozvojové programy / ARP

Aktivizační a rozvojové programy jsou službou sociální prevence, základní činnosti jsou poskytovány zdarma.

Za úhradu jsou uživateli poskytovány tzv. fakultativní služby, a to v případě řešení nouzové či havarijní situace, kdy pracovník v přímé péči musí poskytnout uživateli podporu mimo předem sjednaný časový rámec služby a nad rámec základních činností (např. v situaci, kdy pro uživatele po skončení služby nepřijde smluvená osoba, pracovník musí s uživatelem setrvat do doby vyřešení situace a poskytovat mu podporu v úkonech péče o vlastní osobu).

Uživatel si dále hradí vlastní náklady spojené s poskytování služby, např. vstupné na vybranou aktivitu, cestovné, stravu.

Fakultativní služba

Cena za hodinu, tj. 60 minut

130 Kč

O službě Aktivizační a rozvojové programy podrobněji


Sociální rehabilitace / SR

Základní činnosti této služby jsou poskytovány bezplatně. 

Fakultativní služba

Cena za hodinu, tj. 60 minut

130 Kč

O službě Sociální rehabilitace podrobněji